Út a diplomához
szerződéskötés
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közzéteszi az Út a diplomához című program szerződéskötéshez szükséges dokumentumainak listáját.
 
A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok

Valamennyi komponens estében az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:
  • A felsőoktatási intézmény igazolása, hogy a Kedvezményezett a 2013/2014. tanév adott félévére beiratkozott és érvényes hallgatói jogviszonnyal rendelkezik;
  • Aláírás-képet tartalmazó személyi adatokat tartalmazó okmány másolata, amelyre rá kell vezetni a következő szöveget: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat, keltezés helye és ideje”, „Hozzájárulok ahhoz, hogy személyes adataimat tartalmazó okmányról készített hiteles másolatot a Lebonyolító a pályázati eljárás során felhasználja és jogszabályban meghatározott ideig nyilvántartsa”;
  • Beszedési megbízás benyújtására szóló banki felhatalmazó nyilatkozat
  • A Kedvezményezett bankszámláira vonatkozó nyilatkozat
Az egyes komponensekhez tartozó speciális nyilatkozatok:
Önköltség-támogatási („B”,"E”,”H”) valamint a kollégiumi díj támogatása („F”) komponensek esetében:
  • Saját forrás meglétének igazolása
Ezúton tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy a támogatási szerződés letölthető és kinyomatatható az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer (EPER) felületéről a „Beadott pályázatok” a [Szerződéstervezet nyomtatása] akciógomb megnyomásával.

A támogatási szerződés aláírt 5 példányát, valamint a szerződéskötéshez szükségesdokumentumokat szíveskedjen megküldeni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő címére a postai úton megküldött értesítő levél kézhezvételétől számított 15 napon belül.
2014. április 24.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő