Határtalanul! program
dokumentum-minták
A Határtalanul! program keretében megjelent 2014. évi pályázati felhívások kapcsán a kötelezően benyújtandó dokumentumok összeállításához szeretnénk segítséget nyújtani.
 
A Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázati felhívás pályázati útmutatója tartalmazza a kötelezően benyújtandó pályázati dokumentumok listáját. Ezeknek egy része a pályázati adatlap mellékleteként csatolandó fel az EPER (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszer) felületén. 
Másik részét a dokumentumoknak postán kell a Támogatáskezelőhöz (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) eljuttatni az alábbiak szerint címezve.

Postacím: HATÁRTALANUL! Program 1385 Budapest, Postafiók 864. Kérjük, a borítékon feltétlenül tüntesse fel a pályázati kategória kódját (HAT-14-01).

FIGYELEM! A papír alapú dokumentumokat a megfelelő helyeken és a szervezet hivatalos képviselője által aláírva, valamint pecséttel is ellátva kell beküldeni.
A dokumentumok másik csoportját a pályázó intézményeknek kell beszerezni, melyekhez a dokumentum-minták bemutatásával és részletes leírással nyújtunk segítséget. 
 
1. EPER Regisztrációs Nyilatkozat (papír alapon és postán beküldve)
 
2. Pályázati adatlap (elektronikusan csatolva az EPER felületen)
 
3. A pályázó szervezet jogi személyiségét igazoló okirat (elektronikusan csatolva az EPER felületen):
  • A pályázó szervezet képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya VAGY
  • ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta VAGY
  • a számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási karton másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti példánya,
  • ILLETVE a létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a szervezet képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló 30 napnál nem régebbi – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – okirat.
4. Érvényes alapító okirat (elektronikusan csatolva az EPER felületen) – a pályázó magyarországi intézmény érvényes alapító okiratának fénymásolata, a pályázó törvényes képviselője eredeti aláírásával és pecsétjével hitelesítve, VAGY a pályázó létezését jogszabályban meghatározottak szerint igazoló 30 napnál nem régebbi okiratnak (különösen cégkivonat, nyilvántartásba vételről szóló igazolás, bírósági kivonat) eredeti példánya vagy másolata a kiállító hatóság vagy közjegyző által hitelesítve (a hiteles másolat esetében is szükséges a 30 napnál nem régebbi okirat).
FIGYELEM! Amennyiben a pályázó a KLIK szervezeti egysége, nem szükséges csatolni a pályázathoz. 
 
5. Amennyiben a pályázó a MÁK törzskönyvi nyilvántartásában szereplő törzskönyvi/költségvetési szerv, 30 napnál nem régebbi törzskönyvi igazolás vagy törzskönyvi kivonat a pályázó szervezet törvényes képviselője által hitelesítve (elektronikusan csatolva az EPER felületen).
FIGYELEM! Amennyiben a pályázó a KLIK szervezeti egysége, nem szükséges csatolni a pályázathoz. 
 
6. Amennyiben a Pályázó nem az államháztartás központi- vagy önkormányzati alrendszere alá tartozó költségvetési / törzskönyvi szerv (pl. alapítványi-, egyházi vagy egyéb fenntartású intézmény), a létezést jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okiratként 30 napnál nem régebbi kormányhivatali igazolás csatolása szükséges eredeti példányban vagy a kiállító hatóság vagy közjegyző által hitelesített másolata (elektronikusan csatolva az EPER felületen).
 
A dokumentum-mintákat az alábbi linkre kattintva érheti el:
2014. április 17.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő