Határtalanul! program
gyakran ismételt kérdések
HAT-14-01
Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek
 
1. Az osztályom most (a pályázat benyújtásakor) 6. évfolyamos, tanulmányi kirándulásra a 2014/2015-ös tanévben utaznánk, vagyis akkor az osztályom már 7. évfolyamos lenne. Mi számít a pályázati kiírásban 7. évfolyamnak?

A 7. évfolyamra vonatkozó követelmény az utazás időpontjára vonatkozik: a tanulmányi kiránduláson részt vevő diákoknak a kiutazás időpontjában, tehát a 2014/2015-ös tanévben kell 7. évfolyamra (általános iskola 7. évfolyama/hatosztályos gimnázium 1. évfolyama/nyolcosztályos gimnázium 3. évfolyama) járnia. A kérdésben szereplő osztály tehát megfelel a feltételeknek, pályázhatnak.

2. Hogyan kell kitölteni a Regisztrációs adatokat, ha az intézmény a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ alá tartozik?

Minden esetben az intézmény nevével és adataival kell regisztrálni. A jogi státuszt „egyéb fenntartású intézmény”-re állítva elfogadja a rendszer a központi adószámot. A „Hivatalos képviselő” és „Aláíró” személyek megjelölése a következőképpen történik:

Jogi státusz: Egyéb fenntartású intézmény
Adószám: 15799658-2-41 (KLIK központi adószám)
Hivatalos képviselő (1): Tankerületi vezető - önálló képviselő
Hivatalos képviselő (2): Intézményvezető - nem önálló képviselő
Aláíró (1): tankerület vezető - önálló aláíró
Aláíró (2): intézmény vezető - nem önálló aláíró.
A dokumentumokon minden esetben a tankerület vezető aláírása szükséges.
Cím és egyéb elérhetőségi adatokat az intézményre nézve szükséges megadni.

3. Miért nem látszanak egyes gombok vagy lehetőségek az EPER- felületen?

Az EPER-rendszer Internet Explorer programmal működik, más böngészővel nem kompatibilis a rendszer. Javasoljuk a pályázat kitöltésekor az említett programban megnyitni a felületet.

4. A mi iskolánk gimnázium, tehát a pályázati kiírás szerint nyújthatunk be pályázatot, de nálunk nincsenek hetedik évfolyamon tanuló diákok. Pályázhatunk gimnazisták (9-12. osztályosok) tanulmányi kirándulásának támogatására?

Nem pályázhatnak. Jelen pályázati kiírás keretében kizárólag a 7. évfolyamon tanuló diákok utazása támogatható. A gimnáziumok közül csak azok nyújthatnak be érvényes pályázatot, melyekben vannak 7. évfolyamon (vagy hatosztályos gimnázium első évfolyamán, vagy nyolcosztályos gimnázium harmadik évfolyamán) tanuló diákok. A 9-12. osztályos gimnazisták számára a HAT-14-03 sz. Együttműködés gimnáziumok között című kiírás keretében pályázhatnak.

5. Iskolánknak testvériskolai kapcsolata van. Pályázhatunk a külhoni iskola magyarországi utazásának költségeire?

A válasz nem. Jelen kiírás keretében kizárólag magyarországi diákok külhoni utazásához kérhető támogatás. A kétoldalú utazásra csak a HAT-14-02 és HAT-14-03 számú pályázati kiírás keretében van lehetőség, amely magyarországi és külhoni szakképző iskolák, illetve gimnáziumok együttműködését célozza meg.

6. Az iskolánkból két osztály szeretne menni külhoni tanulmányi kirándulásra, de nem egy helyre. Erre van lehetőség?

A válasz igen, van rá lehetőség: több pályázatot kell benyújtania. Egy pályázat keretében csak azonos program megvalósítására lehet pályázni. Amennyiben eltérő helyszínre, eltérő szakmai programokra és/vagy eltérő időpontban kíván több diákcsoportot utaztatni, úgy több pályázatot kell benyújtania.

7. Az elnyerhető támogatás legfeljebb 35.000 forint/diák. A kísérők utazásának költségeire is kérhetünk támogatást?

A válasz igen, a kísérők utazási és szállásköltségeire is lehet támogatást kérni. Az egy diákra eső igényelt támogatási összeg nem lehet több, mint 35.000 forint, ami azt jelenti, hogy a pályázat keretében igényelt összes költséget (tehát a diákok és a kísérők utazási és szállásköltségeit összesen) a diákok létszámával kell visszaosztani. Ezt a műveletet a pályázati adatlap automatikusan elvégzi, tehát Önnek nem kell kiszámolnia, csak arra kell figyelnie, hogy az egy diákra eső összeg ne haladja meg a 35.000 forintos határt, mert az a pályázat érvénytelenségét eredményezi.

8. A csoportunk Erdélybe utazik, de átutazik Kárpátalján. A pályázati adatlapon csak egy országot lehet célországként feltüntetni. Ebben az esetben melyik legyen ez az ország?

Azt az országot kell célországként megjelölni, amelyik az utazás tulajdonképpeni célországa. Ha valaki csak átutazik Ukrajnán, az nem tekinthető célországnak és nem is jár érte az értékeléskor sem többletpont. A kérdésben említett esetben az adatlapon Romániát kell célországként megjelölni.

 9. A nyertes pályázó a teljes igényelt összeget megkapja, vagy az is lehet, hogy csak bizonyos százalékát?

A pályázatok támogatásáról a Határtalanul! Program Bizottsága javaslatára az emberi erőforrások minisztere dönt. Alapelvként arra érdemes figyelni, hogy kizárólag a pályázati kiírásban megnevezett költségekre lehet pályázni. Amennyiben a pályázatban olyan költség szerepel, ami nem elszámolható (pl. a buszvezető költségei, stb.), az a támogatási összegből mindenképp levonásra kerül. 

10. Mi van abban az esetben, ha 39 diák kiutazására pályázunk, de végül csak 25 lesz a kiutazó létszám?

A támogatási összeg részarányosan kerül kiszámításra. Amennyiben a támogatás folyósítása után kerül sor a kirándulásra, úgy az elszámolás ellenőrzése után a részarányosan fennmaradó összeget vissza kell utalni.

11. A pályázatban leírtaktól, vállaltaktól a megvalósítás során mennyire lehet eltérni?

A pályázatban rögzített vállalásoktól való eltérés (hiányos, vagy nem megfelelő igazolás, vagy a vállalás meg nem történte) a kötelezően előírt tevékenységek esetén az elszámolt támogatás tevékenységenként 10%-ának, a  többi vállalás esetén a vállalásra kapott pontszámonként 2%-ának automatikus, külön értesítés nélküli elvonását eredményezheti. Természetesen lehetnek indokolt eltérések, azonban ezeket előzetesen írásban, indokolással ellátott kérelem formájában kell jelezni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felé.

12. Fenntartónk intézményünket 3 általános iskola összevonásával hozta létre. Ezek az iskolák tagintézményként működnek egy OM azonosító alatt, a tagintézményekben a következő tanévben hetedik évfolyamon összesen 190 diákunk lesz. Beadhatunk-e tagintézményenként pályázatot, hogy minden érdeklődő tanulónk eljuthasson határon túli területekre, vagy ránk is vonatkozik a 80 fős limit? Tagintézményenkénti pályázat esetén nem kerülünk hátrányba?

A 80 fős limit az egy pályázat keretében utazó diákok számára vonatkozik, de egy pályázó több pályázatot is benyújthat. A pályázó az Önök esetében az önálló jogi személyiséggel rendelkező központi intézmény lesz, aki korlátlan számú pályázatot beadhat a tagintézmények nevében, de a pályázó csak ő lehet, mivel neki van önálló jogi személyisége. Az egyes tagintézmények nevét a pályázati adatlapon jelölhetik. Azzal, hogy több pályázatot adnak be, nem kerülnek hátrányba: az elbírálás során a pályázatok tartalma kerül értékelésre és nem a benyújtott pályázatok száma.

13. Érdemes-e beadnunk a pályázatot úgy, hogy mi 2014. júliusában utazunk?

Jelen kiírás keretében a 2014. szeptember 1. és 2015. június 15. közötti megvalósítási időszakban lebonyolításra kerülő tanulmányi kirándulások kaphatnak támogatást. Ha a megvalósítási időszak előtti utazás támogatására nyújtanak be pályázatot, úgy a pályázat érvénytelen lesz. 

14. Mit kell értenünk a pályázat "összköltségén"? A tervezett út költségét módunkban áll-e az esetleges egyéb támogatások összegével csökkenteni, és csak az így csökkentett összeget szerepeltetni a pályázatban?

A pályázat összköltsége a pályázat keretében igényelt, és a pályázati adatlapon található finanszírozási tervben megjelölt költségek végösszegét jelenti. Ezt kiegészítendő a tervezett út finanszírozásához bármilyen további támogatást vagy saját forrást is igénybe vehet a pályázó, de a pályázati adatlap finanszírozási tervében csak a pályázata keretében igényelt költségeket tüntesse fel. 

15. A személyenként megadott összegből az utazás és az igénybe vett szállás mellett az étkezést is fedezni tudnánk. Lehetséges, hogy ugyanazon a számlán a szállás mellett az étkezés is szerepeljen a megadott összeghatáron belül?

Jelen pályázat keretében az étkezési költséget nem lehet elszámolni, illetve amennyiben a számlán szerepel, akkor az nem kerül az elszámolás során beszámításra. 

16. Elszámolható-e a menetrend szerinti autóbusz költsége?

A menetrend szerinti autóbusz költsége nem elszámolható. 

17. A pályázati kiírásában szerepel az értékelés szempontjainál, hogy az összköltség azonos/kevesebb, mint X forint/diák stb. Hogyan kell értelmezni az összköltséget?

Az összköltség az igényelt támogatásra vonatkozik. A költségekre két szempontból érdemes figyelmet fordítani: a pályázat érvényessége és az elért pontszám szempontjából, az alábbiak szerint:

  • Az érvényesség tekintetében a pályázat keretében igényelt összes költséget (tehát a két utazásra vonatkozóan a diákok és a kísérők utazási és szállásköltségeit, valamint esetenként az igényelt projektvezetői díjat és szakértői költséget összesen) a magyarországi és a külhoni diákok együttes létszámával kell visszaosztani. Ezt a műveletet a pályázati adatlap automatikusan elvégzi, tehát Önnek nem kell kiszámolnia, csak arra kell figyelnie, hogy az Igényelt támogatás diákonkénti összege c. mező (a Finanszírozási terv utolsó sora) ne haladja meg a 35.000- forintos határt, mert az a pályázat érvénytelenségét eredményezi.
  • A pályázatok értékelésekor az egyes utazásokra vonatkozó költségek külön (az első utazásra és a második utazásra külön) kerülnek pontozásra. 

18. A pályázat érvénytelennek minősül, ha az egy diákra jutó pályázott összeg magasabb 35.000 forint/diák-nál. A költséghatár a tanulmányi kirándulás teljes költségvetésére, vagy a pályázat keretében igényelt költségekre vonatkozik?

A pályázati kiírásban szereplő forint/diák összeg az igényelt támogatásra vonatkozik és az értékelés is csak a pályázatban igényelt összeget (szállás és utazási költség) pontozza.

19. Ez évi pályázatunkat - a nagyobb nyerési esély miatt - érdemes-e ugyanoda vagy más helyszínre beadni, mint tavaly. Ebben az évben Erdélybe nyertünk és úgy gondoljuk minden évben meg lehetne mutatni ezt a részt az eljövendő hetedikeseknek.

A nyerési esélyeket nem befolyásolja az, hogy az előző évi nyertes programot dolgozzák fel újra vagy egy teljesen új programtervet készítenek. Azt javasoljuk, hogy részletesen tanulmányozzák a HAT-14-01 sz. Pályázati kiírást és ennek során fordítsanak különös figyelmet az elbírálás alapelveire.

20. Kell önerőt biztosítani a pályázathoz?

A pályázat benyújtásához nem feltétel az önerő, nyilatkozni sem szükséges róla.

21. Van-e lehetőség eltekinteni az életkorra, létszámra, támogatható költségekre vonatkozó megkötésektől?

A pályázati kiírásban szabályozott feltételektől való eltérésre nincs lehetőség. Egyedi igények támogatására nincs lehetőség.

22. Az iskola összeállíthatja önállóan is a programot és lebonyolíthatja saját szervezésben az utazást vagy csak utazási iroda által szervezett és lebonyolított útra pályázhatunk?

Az iskolák nem végeznek üzletszerű gazdasági tevékenységként utazásszervezési vagy utazásközvetítői tevékenységet, így a pályázó maga döntheti el, hogy saját szervezésben vagy utazási iroda által lebonyolított szervezésben kívánja a pályázat megvalósítását. A projekt végrehajtása során a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzések esetén a Kedvezményezett köteles betartani a közbeszerzési törvény előírásait.

23. Hogyan kapjuk meg a pénzt, 2015. március 14-én utaznánk? 

Azok a pályázók, akik pályázatukban ezt megjelölik, a támogatási összeg egészére előleg formájában jogosultak, amely az utazást megelőzően folyósításra kerül.

24. Szükséges-e az Alapító okirat becsatolása KLIK-es intézmények esetén?

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz került intézmények esetén nem szükséges az  Alapító okirat becsatolása.

25. Iskolánk támogatást nyert egy tanulmányi útra. Az utazást szeretnénk együtt megszervezni egy másik, ugyanazon a településen lévő, szintén támogatást nyert iskolával, ahol ugyancsak kis csoportlétszámmal működik az iskola. A két iskola közösen bérelne ki egy autóbuszt. Van lehetőség az együtt utazásra, illetve hogyan lehet elszámolni az utazási költséget?

Igen, van lehetőség a két utazás összekapcsolására. Az utazási költséget a közös menetlevéllel lehet igazolni. A szállító az utazásról mindkét intézmény részére külön számlát állít ki.

Sikeres pályázást kívánunk!

 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő