Bursa Hungarica
közlemény
Tájékoztatjuk tisztelt települési önkormányzati partnereinket, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi pályázati fordulójához történő önkormányzati csatlakozás határideje 2013. október 11-én lejárt!
 
Felhívjuk azon önkormányzatok figyelmét, amelyek a csatlakozásra előírt fenti határidőt elmulasztották, hogy 2013. október 21-ig az ÁSZF 4. §-ának megfelelően méltányossági kérelemmel terjeszthetik be utólagosan a Csatlakozási nyilatkozatukat.
 
Az önkormányzati csatlakozási folyamatot az EPER-Bursa rendszerben tudják elvégezni, melynek elérése: www.eper.hu/eperbursa/onk/tonkbelep.aspx
A belépéshez felhasználó névre és jelszóra van szükség, amelyet a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer 2014. évi pályázati dokumentációjának megjelentetését követően az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő küldött meg az önkormányzatok részére 2013. szeptember 11-i keltezésű, Bursa/1549/2013 iktatószámú postai úton küldött levélben. A Csatlakozási nyilatkozat pótlólagos elektronikus kitöltéséhez előzetesen kérjék az engedélyt a bursa@emet.gov.hu email címre írt üzenetben – települési önkormányzat név és az ügyben eljáró ügyintéző nevének és beosztásának feltüntetésével.

A belépést követően a rendszerből elvégezhető az önkormányzati adatok ellenőrzése, az önkormányzati Bursa Hungarica ügyintézők és kiemelt ügyintéző kijelölése és letölthető a Csatlakozási nyilatkozat elnevezésű dokumentum, melynek eredeti, aláírt, lepecsételt példányát ajánlott küldeményként kell eljuttatni az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére. A határidőn túl történő csatlakozás engedélyezéséhez feltétlenül szükséges a méltányossági kérelem csatolása is. A méltányossági kérelem mintát a www.emet.gov.hu/kozlemenyek/bursa_hungarica5/ oldalról tölthetik le. A borítékon tüntessék fel a következőt: „Bursa Hungarica”.

A véglegesített Csatlakozási nyilatkozat és a méltányossági kérelem beérkezésének határideje: 2013. október 21. A fenti határidőn túl nem lehetséges a csatlakozás a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez. A beérkezett Csatlakozási nyilatkozatokról és méltányossági kérelmekről 2013. november 4-ig a felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár dönt, és döntéséről haladéktalanul tájékoztatja az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt. A helyettes államtitkár döntéséről az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2013. november 8-ig elektronikusan értesíti az önkormányzatokat.
 
2013. október 17.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő