Útravaló Ösztöndíjprogram - EFOP 3.1.4-15 és VEKOP - 7.3.1 - 17
a programról
Pályázni szeretne? Kérdése van?
Az Útravaló Ösztöndíjprogram - EFOP 3.1.4-15 és VEKOP - 7.3.1 - 17 aktuális felhívásaival kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken keresheti az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőt:
 
 
Elérhetőségeink:

utravalo-kozepiskola@emet.gov.hu 
 
Postai cím: EMET Útravaló Programiroda
1389 Budapest, Pf. 121.

Telefon: EMET Útravaló Programiroda +36 (1) 550-2799
 
A telefonos ügyfélszolgálati idő: Hétfő és Szerda: 8.00 - 10.00 óra
 
 
 
 

KÖZLEMÉNY

 

EFOP-3.1.4-15-2015-00001 (Konvergencia régió) és a VEKOP-7.3.1.17-2017-00001 (KMR régió) projektek keretében a 2018/2019. tanévre meghirdetett

Ösztöndíj és mentorálási támogatás hátrányos helyzetű tanulóknak – Útravaló ösztöndíjprogram

/Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogramok/

 

A 2018. május 30-án megjelent Jelentkezési felhívás az alábbiak szerint módosul.

1.     1.JELENTKEZÉSI KÖR: A TOVÁBBFUTÓ 2017/2018. tanévben ösztöndíjban részesülő tanulók és mentoraik JELENTKEZÉSI HATÁRIDEJE MÓDOSUL.

 Az elektronikus jelentkezés benyújtásának új határideje: 2018. július 20. (éjfél)

Papíralapú dokumentumok beérkezésének új határideje: 2018. július 27.

 

2.     2. körös JElentkezés célcsoportja: Kiegészül az alábbiakkal:a továbbfutó- újra jelentkező 2017/2018-as tanévben ösztöndíjban részesült tanuló és mentoraik, akik kimaradtak az 1. körös jelentkezésből, azok számára nyitottá válik a 2. körös jelentkezés. Nem jelentkezhetnek azonban azok, akik a jelentkezési felhívásban szereplő feltételeknek nem felelnek meg.

 

Kelt: Budapest, 2018. július 5.

                        Kiadta: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő- Útravaló Programiroda

 
KÖZLEMÉNY
 
Útravaló ösztöndíj továbbfutó-újrajelentkezők részére

/Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogram/

Tájékoztatjuk azon pályázóinkat, akik továbbfutó-újrajelentkezők, hogy tanulójuk esetében, ha 2018. június hónapban jár le a 2017/18 tanévre szóló szociális jogosultságot igazoló Határozat, azt még a jelentkezéskor módunkban áll befogadni.
Ugyanakkor a 2018/2019. tanévre érvényes jogosultságot igazoló új határozat feltöltésére van lehetőségük (UKIR) 2018. július 7-ig.

Azoknak, akiknek nem áll módjában július 7-ei határidőig beszerezni az új Határozatot, abban az esetben halasztó hatályú határidőt biztosítunk 2018. szeptember 7 – ig. A határozatot a megadott határidőig szíveskedjenek az UKIR felületre feltölteni, mert ennek hiányában az elbírálási folyamat során a benyújtott jelentkezés elutasításra kerül.

EMET EU Programiroda
 
 
KÖZLEMÉNY
 
Az Útravaló ösztöndíj 1. körös és 2. körös jelentkezések támogatási arányának megoszlásáról

/Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogram/


Tájékoztatjuk az Útravaló ösztöndíjas jelentkezőket, hogy a kiemelt projekt 2018/2019. tanévre rendelkezésére álló keretösszegéből az 1. körös jelentkezés alkalmával 80 % 2. körös jelentkezés esetében 20 % áll rendelkezésre. Az elbírálás folyamán a rendelkezésre álló összeg határok kimerítéséig áll módunkban támogatni a jelentkezőket. Amennyiben az 1. kör jelentkezése nem meríti ki a keretösszeget, abban az esetben a fennmaradó összeg átcsoportosításra kerül a 2. kör támogatására.

EMET EU Programiroda
 
 
 
 
Tájékoztató
 
Folytatódik a 2018/2019. tanévben a 4,79 milliárd forint európai uniós támogatással megvalósuló, „Ösztöndíj és mentorálási támogatás, hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogram" esélyteremtő kiemelt projekt.
 
Kizárólag a Közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) tanuló,hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók és a mentorok szélesebb körű elérése érdekében, meghosszabbított határidővel lehet  jelentkezni. További részletes tájékoztató az http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_osztondijprogram_efop_3_1_4_15_es_vekop_7_3_1_17/  
és a  https://ukir.emet.gov.hu weboldalon található.

A Kormány célul tűzte ki a korai iskolaelhagyók számának csökkentését, mely cél eléréséhez az Útravaló ösztöndíjprogram is hozzájárul. A program megvalósítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Klebelsberg Központ konzorciuma az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága felügyeletével.
A program egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül a 2016/2017, a 2017/2018 és a 2018/2019 tanéveket érinti.
Az „Útravaló ösztöndíjprogram” összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer, melyben a tanuló és a tanuló iskolai előrehaladását segítő mentor vesz részt. A projekt a 2018/2019. tanévben is 10 hónapra nyújt ösztöndíjat és mentori támogatást az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramjain keresztül a bevont hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, a mentoroknak pedig ösztöndíjat és pedagógiai-szakmai háttértámogatást biztosít.

 
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
Projektjeink
 
 
 
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő