Jelentkezési felhívás
kontrolling referens
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § bekezdése alapján saját adatbázis kiépítésére, jelentkezési felhívást tesz közzé, kontrolling referens munkakör betöltésére. 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Az intézmény gazdasági folyamatainak kontrolling tevékenysége. A szükséges tervezési, elemzési és adatszolgáltatási feladatok biztosítása. Rendszeres és ad hoc jellegű jelentések készítése a vezetőség számára. A forráskeretek nyomon követése, nyilvántartások vezetése, a bevitt adatok ellenőrzése, aktualizálása, közreműködés a likviditási tervek összeállításában. Bevétel- és költségelemzés, költségfelosztás elkészítése. Részvétel a kontrolling tevékenységgel kapcsolatos irányelvek, szabályzatok kidolgozásában, a szakmai területekkel együttműködve. Részvétel a TA források teljes körű, uniós rendelkezéseknek megfelelő elszámolási rendszer működtetésében.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Jelentkezési feltételek:
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • felsőfokú egyetemi vagy főiskolai gazdasági-pénzügyi szakon szerzett képesítés (29/2012. (III.7.) Korm. rendelete a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 3. melléklet 47. pontja gazdálkodással kapcsolatos feladatkör I. besorolási osztályban)
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
 • költségvetési szervnél pénzügy-kontrolling területen szerzett tapasztalat
 • Forrás SQL program felhasználói szintű ismerete
 • mérlegképes könyvelő végzettség
 • EU-s forrásokat kezelő intézményben szerzett gyakorlat
 • nagyfokú önállóság, jó problémamegoldó képesség
 • jó szervező-és kommunikációs készség
A jelentkezéshez benyújtandó iratok, igazolások:
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, alap- és szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör, személyes meghallgatást követően, kiválasztás esetén azonnal betölthető. 

Megjegyzés: csatolt önéletrajzminta kitöltése kötelező. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet. 
 
A jelentkezés benyújtása folyamatos. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Humánerőforrás Osztály részére az allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő