Jelentkezési felhívás
személyügyi referens
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § bekezdése alapján saját adatbázis kiépítésére, jelentkezési felhívást tesz közzé, személyügyi referens munkakör betöltésére. 
 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony 
                        
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
 • részt vesz a Támogatáskezelő humánpolitikával, emberi erőforrás gazdálkodással összefüggő feladatainak ellátásában - Kinevezések, kinevezés-módosítások készítése
 • részt vesz a Támogatáskezelő alkalmazásába kerülő személyek toborzásában, kiválasztásában, gondoskodik a hirdetések megjelenéséről 
 • részt vesz a Támogatáskezelő humánerőforrásával kapcsolatos ellenőrzésekben 
 • kiemelt figyelmet fordít a feladatok határidőben történő végrehajtására, 
 • részt vesz a bérgazdálkodással kapcsolatos adatszolgáltatási és tájékoztatási tevékenységben, illetve végrehajtja az ezzel összefüggő és részére kijelölt feladatokat 
 • vezetője által rábízott egyéb - az osztály ügykörébe tartozó - feladatok elvégzése
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. 
 
Jelentkezési feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • felsőfokú iskolai végzettség (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 3. melléklet 42. Foglalkoztatással kapcsolatos humánpolitikai, valamint munkaügyi feladatkör. Az I. besorolási osztályban: egyetemi szintű jogász, humánszervező, pszichológus, szociálpolitikus vagy szociológus szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű pedagógus, szociális munkás vagy közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség, társadalombiztosítási szakképzettség, munkavállalási tanácsadó, humánerőforrás menedzser, vagy személyügyi szervező szakképzettség; főiskolai szintű rendészeti felsőoktatásban szerzett igazgatásrendészeti szakképzettség; katonai felsőoktatást folytató intézményben (jogelőd intézményében) szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és munkaügyi, társadalombiztosítási, személyügyi, személyzeti szakképesítés vagy szakirányú továbbképzésben szerzett személyügyi szakigazgatás-szervező szakképzettség
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • releváns szakmai tapasztalat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
 • főiskola, személyügyi / humánszervező, jogász
 • gyakorlott szintű KIR3, ill. WinTiszt program ismerete
 • problémamegoldó készség, kezdeményezőkészség, önállóság
 • jó kommunikációs készség
 • átlag feletti precizitás 
 • B kategóriás jogosítvány       
Elvárt kompetenciák: 
szakismeret, lényeglátás, terhelhetőség csúcsidőszakban, pontosság, határidők betartása
 
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, motivációs levél, iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, alap- és szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata.
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör, személyes meghallgatást követően, kiválasztás esetén azonnal betölthető. 
 
Megjegyzés: csatolt önéletrajzminta kitöltése kötelező. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet. 
 
A jelentkezés benyújtása folyamatos. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Humánerőforrás Osztály részére az allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.
 
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő