Jelentkezési felhívás
jogi referens
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § bekezdése alapján saját adatbázis kiépítésére, jelentkezési felhívást tesz közzé, jogi referens munkakör betöltésére. 
A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony
                        
Foglalkoztatás jellege: 
teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Támogatáskezelő tevékenységével összefüggő jogi feladatok ellátása, stratégiák kidolgozásának támogatása. 
 
Főbb feladatai:
 • szabályzatok, egyéb szabályozók, intézményi szintű szakmai anyagok, illetve a feladatkörébe utalt tevékenységekhez kapcsolódó egyéb szakmai anyagok véleményezésében, kidolgozásában, valamint a gyakorlati végrehajtás érdekében szükséges feladatok kialakításában való részvétel;
 • a Támogatáskezelő tevékenységével összefüggő jogi feladatok ellátása, stratégiák kidolgozásának támogatása;
 • koordinációs és döntés-előkészítéssel kapcsolatos feladatok ellátása, végrehajtása;
 • az önálló szervezeti egységek munkájának támogatása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, kérjük, a jogszabály alapján tájékozódjanak a várható illetményről.

Jelentkezési feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • jogi egyetemi végezettség; (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 59. pontja Jogi és igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban) 
 • 2 év igazolt gyakorlat államháztartási jog és/vagy polgári jog és munkajog területén
 • EU-s pályázati/támogatási rendszerek ismerete,
 • Microsoft Office, elektronikus jogtárak magas szintű ismerete
 • kiemelkedő íráskészség
 • kiváló kommunikációs-, szervező- és tárgyalási készség
 • precíz, pontos, gyors munkavégzés, terhelhetőség
 • proaktivitás, dinamizmus 
 • kimagasló együttműködési készség
 • rendszerszemlélet
A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat, 
 • a Támogatáskezelő tevékenységével összefüggő jogszabályok ismerete,
 • (köz)beszerzési eljárások ismerete,
 • Poszeidon iktatórendszer ismerete.
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz, 
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata, 
 • alap- és szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata,
 • motivációs levél
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör, személyes meghallgatást követően, kiválasztás esetén azonnal betölthető. 

Megjegyzés: csatolt önéletrajzminta kitöltése kötelező. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet igazolása. 
 
A jelentkezés benyújtása folyamatos. 
 
A jelentkezés benyújtásának módja: 
Elektronikus úton a Humánerőforrás Osztály részére az allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.
 
2016. május 4.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő