Jelentkezési felhívás
közbeszerzési referens
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § bekezdése alapján saját adatbázis kiépítésére, jelentkezési felhívást tesz közzé közbeszerzési referens munkakör betöltésére.

A kormányzati szolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Támogatáskezelő tevékenységével összefüggő közbeszerzési feladatok ellátása, stratégiák kidolgozásának támogatása.

Főbb feladatai:
 • közbeszerzési eljárások lefolytatása, koordinálása;
 • javaslattétel a közbeszerzési eljárásokban való részvételre, eljárásban való részvétel, esetlegeses jogorvoslattal kapcsolatos teendők ellátása, koordinálása;
 • a közbeszerzés eredményeként megkötött szerződés teljesítésével kapcsolatos közbeszerzési feladatok ellátása;
 • kapcsolattartás az ajánlattevőkkel, horizontális szervezetekkel, kollegákkal;
 • az önálló szervezeti egységek felé szakmai tanácsadás közbeszerzési kérdésekben;
 • a tevékenységhez közvetlenül és közvetetten kapcsolódó hazai és uniós jogszabályok, rendeletek, kézikönyvek, belső utasítások, rendelkezések, eljárásrendek pontos ismerete és megbízható alkalmazása (folyamatmenedzsment, szerződéskezelés, ügyviteli folyamatok stb.);
 • szakmai anyagok, útmutatók, tervezetek véleményezése, előkészítése.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók, kérjük, a jogszabály alapján tájékozódjanak a várható illetményről.

Jelentkezési feltételek:
 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • egyetemi szintű jogász vagy közgazdász szakképzettség; okleveles közigazgatási szakértő szakképzettség, főiskolai szintű igazgatásszervező vagy pénzügyi szakképzettség; műszaki felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskola szintű, a közbeszerzési eljárásokkal összefüggő egyéb végzettség; (a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 3. melléklet 68. Közbeszerzési koordinációs feladatkör I. besorolási osztályba)
 • 2 év releváns munkatapasztalat közbeszerzések lebonyolításában
 • szerződés előkészítési tapasztalat
 • Microsoft Office, elektronikus jogtárak magas szintű ismerete
 • kiemelkedő íráskészség
 • kiváló kommunikációs-, szervező- és tárgyalási készség
 • precíz, pontos, gyors munkavégzés, terhelhetőség
 • proaktivitás, dinamizmus
 • kimagasló együttműködési készség
 • rendszerszemlélet.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.
 • nemzetbiztonsági ellenőrzés
 A jelentkezés elbírálásánál előnyt jelent:
 • közigazgatási, közreműködő vagy pályázatíró szerveknél szerzett szakmai tapasztalat,
 • közbeszerzési referens végzettség,
 • a Támogatáskezelő tevékenységével összefüggő jogszabályok ismerete,
 • EU-s pályázati/támogatási rendszerek ismerete,
 • Poszeidon iktatórendszer ismerete.
A jelentkezés részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • A közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a közszolgálati alapnyilvántartásra és a közszolgálati statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra vonatkozó egyes szabályokról szóló 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott minta szerinti, a szakmai életutat részletesen bemutató önéletrajz,
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • alap- és szakvizsgát, nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok másolata,
 • motivációs levél.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör, személyes meghallgatást követően, kiválasztás esetén azonnal betölthető.

Megjegyzés:
csatolt önéletrajzminta kitöltése kötelező. A Kttv. 39. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a kinevezés feltétele a büntetlen előélet igazolása.

A jelentkezés benyújtása folyamatos.

A jelentkezés benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánerőforrás Osztály részére az allaspalyazatok@emet.gov.hu e-mail címen keresztül.
2016. május 3.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő