Pályázati kiírás
A Belügyminisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  nyílt pályázatot hirdet a 2019/2020. tanévre, az Útravaló Ösztöndíjprogram  Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramban való részvételre.
 
A felhívás kódja: UTR-19-UK/UE

A pályázat benyújtásának határideje az Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramra:

Az elektronikus jelentkezés benyújtásának kezdő napja: 2019. augusztus 21.

Az elektronikus felületen a pályázat benyújtási határideje: 2019. szeptember 23.
 
A pályázat postára adásának határideje (postabélyegző dátuma!): 2019. szeptember 24.
 
A pályázatok kizárólag elektronikus úton nyújthatóak be az Útravaló ösztöndíj Kezelési és Információs Rendszerben (UKIR). https://utr.emet.gov.hu
 
A pályázati felhívás és a mellékletei az alábbiakban letölthetőek:
2019. augusztus 21.
Felhívás - Konvergencia régiók EFOP-3.1.4. - 15
A 2018/2019. tanév II. félévére ismét várjuk Önök és tanulóik jelentkezését, az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramokban.
A felhívás keretében újabb lehetőséget biztosítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére az Útravaló ösztöndíjprogramban való részvételre, amely ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a 2019-es tavaszi félévre - 2019. márciustól –júliusig terjedő 5 hónapra.
A  tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni.
Mentorainknak ösztöndíjat, folyamatos szakmai háttértámogatást és képzést kívánunk biztosítani.


Az elektronikus jelentkezés benyújtási határideje: 2019. április 14. (éjfél)
Papír alapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019.április 15.

A köznevelési intézmény regisztrációja után, az esélyteremtő ösztöndíjakra Önök (tanuló, mentor) közösen jelentkezhetnek. A programra való jelentkezést minden tanévben meg kell ismételni.
  
A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

Bővebb információt: www.emet.gov.hu    www.ukir.emet.gov.hu

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban további kérdése lenne az EMET Projektiroda ügyfélszolgálatának munkatársai készséggel állnak rendelkezésére: info.utravalo@emet.gov.hu 
 
Telefon: +36(1) 309-4418Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
 
2019. március 14.
Felhívás - Közép-Magyarországi Régió VEKOP - 7.3.1 - 17
A 2018/2019. tanév II. félévére ismét várjuk Önök és tanulóik jelentkezését, az „Útravaló Ösztöndíjprogram” két alprogramjában – az „Út a középiskolába” vagy az „Út az érettségihez” alprogramokban.
A felhívás keretében újabb lehetőséget biztosítunk a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére az Útravaló ösztöndíjprogramban való részvételre, amely ösztöndíjat és mentori támogatást nyújt a 2019-es tavaszi félévre - 2019. márciustól –júliusig terjedő 5 hónapra.
A  tanulókat kiegészítő ösztöndíjjal szeretnénk motiválni.
Mentorainknak ösztöndíjat, folyamatos szakmai háttértámogatást és képzést kívánunk biztosítani.


Az elektronikus jelentkezés benyújtási határideje: 2019. április 14. (éjfél)
Papír alapú dokumentumok postára adásának határideje: 2019.április 15.

A köznevelési intézmény regisztrációja után, az esélyteremtő ösztöndíjakra Önök (tanuló, mentor) közösen jelentkezhetnek. A programra való jelentkezést minden tanévben meg kell ismételni.
  
A jelentkezési felhívás és a hozzátartozó Útmutató az EMET honlapján megtalálható.

Bővebb információt: www.emet.gov.hu    www.ukir.emet.gov.hu

Amennyiben a jelentkezéssel kapcsolatban további kérdése lenne az EMET Projektiroda ügyfélszolgálatának munkatársai készséggel állnak rendelkezésére: info.utravalo@emet.gov.hu 
 
Telefon: +36(1) 309-4418Munkájukhoz sok sikert kívánunk!
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
2019. március 14.
Felhívás - Közép-Magyarországi Régió VEKOP - 7.3.1 - 17
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívást hirdet az Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramokra a  2018/19-es tanévre.
A jelentkezési felhívás a 2018/2019. tanévre vonatkozóan kerül meghirdetésre a Pest megyét és Budapestet magába foglaló Közép-Magyarországi Régióra.
 
Az előrehozott felhívásra történő jelentkezés az alábbi időpontoktól nyújtható be:
 
1.jelentkezési kör a továbbfutó 2017/2018-as tanévben ösztöndíjban részesülő tanulók és mentoraik részére

REGISZTRÁCIÓ: 2018. június 5 - 2018. június 22.

Az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. július 6. (éjfél)
Papíralapú dokumentumok beérkezési határideje: 2018. július 13.


2.jelentkezési kör az újonnan jelentkező tanulók és mentoraik részére

REGISZTRÁCIÓ: 2018. szeptember 5- 2018. szeptember 14.

Az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21. (éjfél)
Papíralapú dokumentumok beérkezési határideje: 2018. szeptember 28.

Jelentkezni lehet:
https://ukir.emet.gov.hu
 
A pályázat beadásához előzetes regisztráció szükséges.

A felhívás az alábbiakban elérhető.
2018. május 30.
Felhívás - Konvergencia régiók EFOP-3.1.4. - 15
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívást hirdet az Út a középiskolába és Út az érettségihez alprogramokra a  2018/19-es tanévre.
A jelentkezési felhívás a 2018/2019. tanévre vonatkozóan kerül meghirdetésre Magyarország hat konvergencia régiójára: Dél-Dunántúli Régió, Észak-Magyarországi Régió, Észak-Alföldi Régió, Dél-Alföldi Régió, Közép-Dunántúli Régió és Nyugat-Dunántúli Régió.
 
Az előrehozott felhívásra történő jelentkezés az alábbi időpontoktól nyújtható be:
 
1.jelentkezési kör a továbbfutó 2017/2018-as tanévben ösztöndíjban részesülő tanulók és mentoraik részére

REGISZTRÁCIÓ: 2018. június 5 - 2018. június 22.

Az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. július 6. (éjfél)
Papíralapú dokumentumok beérkezési határideje: 2018. július 13.


2.jelentkezési kör az újonnan jelentkező tanulók és mentoraik részére

REGISZTRÁCIÓ: 2018. szeptember 5- 2018. szeptember 14.

Az elektronikus jelentkezés benyújtásának határideje: 2018. szeptember 21. (éjfél)
Papíralapú dokumentumok beérkezési határideje: 2018. szeptember 28.

Jelentkezni lehet:
https://ukir.emet.gov.hu
 
A pályázat beadásához előzetes regisztráció szükséges.

A felhívás az alábbiakban elérhető.
2018. május 30.
Döntési Lista
Idén is sikeresen folytatódik az Útravaló Ösztöndíjprogram. A mai napon, 2017. 12. 07-én elérhetővé vált a végleges Döntési Lista, amely az Útravaló Ösztöndíjprogramban pályázó, nyertes tanulók azonosítóját tartalmazza.
 
A célunk, hogy minél több hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulónak nyújtsunk átfogó segítséget, csökkentsük a korai iskolaelhagyást. A 2017/2018-as tanévben összesen 9217 nyertes tanuló részesül  ösztöndíjban és mentori támogatásban az Útravaló Ösztöndíjprogram keretei között. A részvétel a tanuló az őt segítő mentor szoros együttműködésén alapul. Programunk egy összetett rendszer, mely a tanév során több eszközzel támogatja a nyertes tanulókat és mentoraikat. Számos programmal és pozitív élménnyel szeretnénk megerősíteni a tanulókat abban, hogy a tanulás nem csak a boldogulás eszköze, hanem örömforrás  is, a mentorok részére pedig szakmai támogatást biztosítunk.
 
Gratulálunk a pályázat nyerteseinek, és sikerekben gazdag tanévet kívánunk minden, a programban részt vevő diáknak és mentornak!
 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő munkatársai
 
A döntési lista az alábbiakban elérhető.
2017. december 8.
„Ösztöndíj és mentorálási támogatás, hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogram"
Folytatódik a 2017/2018. tanévben a 4,59 milliárd forint európai uniós támogatással megvalósuló, „Ösztöndíj és mentorálási támogatás, hátrányos helyzetű tanulóknak - Útravaló ösztöndíjprogram" esélyteremtő kiemelt projekt.
 
Kizárólag a Közép-magyarországi régióban (Budapest és Pest megye) tanuló,hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók és a mentorok szélesebb körű elérése érdekében, meghosszabbított határidővel lehet a programba jelentkezni. További részletes tájékoztató az http://www.emet.gov.hu/hatter_1/utravalo_osztondijprogram_efop_3_1_4_vekop_15
és a  https://ukir.emet.gov.hu weboldalon található.

A Kormány célul tűzte ki a korai iskolaelhagyók számának csökkentését, mely cél eléréséhez az Útravaló ösztöndíjprogram is hozzájárul. A program megvalósítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Klebelsberg Központ konzorciuma az EMMI Szociális Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkársága felügyeletével.
A program egyedi célként tűzte ki a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a hátrányos helyzetű tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez való hozzáférés biztosítását.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretén belül a 2016/2017, a 2017/2018 és a 2018/2019 tanéveket érinti.
Az „Útravaló ösztöndíjprogram” összetett támogató, segítő, tanulást motiváló rendszer, melyben a tanuló és a tanuló iskolai előrehaladását segítő mentor vesz részt. A projekt a 2017/2018. tanévben is 10 hónapra nyújt ösztöndíjat és mentori támogatást az „Út a középiskolába” és az „Út az érettségihez” alprogramjain keresztül a bevont hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók részére, a mentoroknak pedig ösztöndíjat és pedagógiai-szakmai háttértámogatást biztosít.

Kérdéseikre ügyfélszolgálatunk készséggel válaszol az info.utravalo@emet.gov.hu és az utravalo@kk.gov.hu címen, valamint a +36 (1) 309-4418 (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) és a +36 (1) 795-1170 (Klebelsberg Központ) telefonszámokon.
2017. szeptember 21.
Felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő  nyílt pályázatot hirdet az Út a Középiskolába és Út az Érettségihez 2017/18-as tanévre.
 
A felhívás kódja: EFOP-3.1.4-VEKOP-15-2015-00001
 
A felhívás elektronikus úton nyújtható be az alábbi felületen 2017. július 15-től:
 
A támogatási igénylés benyújtásának határideje: 2017. szeptember 15. 23:59 óra
 
A pályázat beadásához előzetes regisztráció szükséges.

A felhívás az alábbiakban elérhető.
2017. június 22.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő