Nemzeti Együttműködési Alap
A Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégiumának 2015. évi kiírásai keretében összesen 763 633 936 forint került megítélésre. A támogatásban részesült projektek 220 településen fognak megvalósulni, amelynek sorána szakmai kiírás keretében 128 pályázó határon túli társpályázóval is együttműködik. A részleteket tekintse meg grafikánkon.
2015. július 8.
Határtalanul! program
Több mint 1,2 milliárd forint keretösszeg áll rendelkezésre a Határtalanul! program 2015. évi pályázataira az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően. Az alábbi grafikán láthatóak az előző év adatai is.
2015. június 24.
Útravaló-MACIKA Út a középiskolába
Az Útravaló-MACIKA ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogramjában a 2014/2015-ös tanévben 510 620 000 Ft segítette a továbbtanulni vágyókat. A programban részt vevők számát és területi megoszlását szemlélteti az alábbi grafika.  
2015. június 3.
Óvodafejlesztés
Az Óvodafejlesztés program keretében több mint 850 millió forint  került megítélésre óvodai férőhelyek bővítésének támogatására a 2014. évi pályázathoz kapcsolódóan. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával összesen 20 magyarországi önkormányzat, illetve intézménytársulás nyert pályázatot.
2015. május 27.
Szociális Földprogram
Mintegy 60 millió forint került megítélésre a Szociális Földprogram közfoglalkoztatással egybekötött megvalósításának támogatására. A programba 19 kistérségből több mint 500 közfoglalkoztatottat vontak be.
2015. május 20.
Integrációs Pedagógiai Rendszer
Az alábbi infografikán az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi B komponensének - nem állami, nem önkormányzati fenntartású óvodák támogatásának - adatai láthatóak. A program keretében összesen mintegy 60 millió forinttal segítette az intézményeket az Emberi Erőforrások Minisztériuma, amelyet többek között szociális hátrányok enyhítésére, eszközök beszerzésére, valamint gyermekbarát csoportszobák kialakítására használtak fel.
2015. május 6.
Nemzeti Együttműködési Alap
Több mint 190 millió forintnyi támogatás került megítélésre a Nemzeti Együttműködési Alap Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégiumának 2014. évi nyertes pályázói részére. A pályázati időszak alatt több mint 1000 témában szerveztek rendezvényt, mintegy 150 000 fő részvételével.
2015. április 29.
Nemzetiségi támogatások
110 millió forint támogatás került megítélésre a Nemzetiségi civil szervezetek  támogatására 2014-ben. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően a nyertesek és a velük együttműködést tervezett, több mint 2 ezer szervezet, 2014. évi működésük során 1,4 millió személyt pályáztak elérni.
2015. április 22.
Roma Kultúra
Az alábbi infografika a Roma Kultúra program B komponensének 2014. évi pályázati adatait mutatja. A támogatások megítélt összege több mint 36 millió forint volt, melynek köszönhetően mintegy 35 ezer résztvevőt vontak be a programokba.
2015. április 8.
Út a diplomához
Az alábbi infografik az Út a diplomához alprogram adatati összesíti a 2014-15-ös tanévre: a különböző képzési területekre megítélt támogatásokat, valamint ezek összegét az egyes félévekben. 
2015. április 1.
Nemzetiségi támogatások
Az alábbi infografika a Nemzetiségi támogatások anyaországi nemzetiségi pedagógus-továbbképzések 2014. évi költségvetési támogatására benyújtott pályázatok adatait tartalmazza. Láthatóak a 10 millió forint megítélt támogatásból megvalósult továbbképzések típusai, valamint a napok és résztvevők száma. 
2015. március 25.
Út az érettségihez
Az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út az érettségihez alprogramjának 2014/2015. tanévében közel 1 milliárd forint támogatás került megítélésre az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően. A program keretében több mint 5 ezer tanuló részesült ösztöndíjban. Az alábbi grafikán megyékre bontva jól látható a támogatási összeg eloszlása.
2015. március 18.
Integrációs Pedagógiai Rendszer
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer keretében mintegy 656 millió forint került megítélésre az önkormányzati fenntartású óvodák részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. évi támogatásának köszönhetően. A juttatás mintegy 42 ezer óvodás közül több mint 16 ezer halmozottan hátrányos helyzetű kisgyermek megfelelő szintű fejlesztését és integrációját tette lehetővé.
2015. március 11.
Szociális Földprogram
A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó Szociális Földprogram „A” komponense keretében 2014-ben összesen 71 645 972 forint támogatásban részesültek a pályázók. A programba 693 közfoglalkoztatottat vontak be, a pályázat során érintett földterület nagysága mintegy 6 372 hektárt tett ki. Mezőgazdasági munkára közel 5 millió forint, takarmányra és tápokra pedig közel 2 millió forint támogatást kaptak a pályázók.  
2015. március 4.
Határtalanul! program
Határtalanul! program Együttműködés gimnáziumok között című pályázata a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítését célozza meg. A 2014/15-ös tanévben a szállásokra megítélt támogatások összege 71 443 520 Ft, a grafikán célországoként lebontva látható a támogatásból megvalósuló kirándulásokon részt vevők, illetve a szállásokon töltött éjszakák száma. 
2015. február 26.
Út a tudományhoz
Az alábbi grafika szemlélteti, hogy az Út a tudományhoz alprogramban, a középfokú oktatásban részt vevő műszaki és természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozására, a 2014/2015. tanévben kiírt pályázaton hogyan oszlik meg a 27 300 000 Ft, nyerteseknek megítélt támogatás az egyes kutatási területek között és mennyien vesznek részt a matematikai, természettudományos és műszaki kutatásokban. 
 
2015. február 19.
Roma Kultúra
Roma Kultúra program 2014. évi kiírásának, roma képzőművészet és irodalom támogatását célzó komponense keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert támogatások adatait összegzi az alábbi grafika. Láthatjuk a 11 266 888 forint támogatásból megvalósult rendezvények, a hozzájuk kapcsolódó gyerekprogramok, valamint az ezeken részt vevő személyek számát.
2015. február 11.
Nemzeti Tehetség Program
Az általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai tanulók országos tehetséggondozó tanulmányi és művészeti versenyeinek megrendezését mintegy 100 millió forinttal támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Nemzeti Tehetség Program NTP-TV-13 kódszámú kiírásának keretében, a 2013. októbertől 2014. júniusig tartó időszakban. A programban részt vevő tehetséges tanulók száma a jelölt időtartamban meghaladta a 260 ezer főt, akiket több mint 16 ezer szakember segített a sikeres előrehaladásban. 
2015. február 4.
Gyerekesély program
A Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése című projekt célja, hogy integrált térségi programokon keresztül minden gyermek- és ifjúsági korosztályt érintő komplex fejlesztéseket valósítson meg. A program képzéseken keresztül gondoskodik a helyi szakemberek térségspecifikus, naprakész képzéséről, valamint szakmai támogatást biztosít a kiemelt konstrukció projektidőszakában. A projekt az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő irányításával, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Magyar Tudományos Akadémia konzorciumi partnerségében valósul meg.
2015. január 28.
Út a diplomához
Az alábbi infografika az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram Út a diplomához alprogramjának 2013/2014. tanévi adatait mutatja be. Jól látható a támogatások 14 képzési területre való lebontása. Többek között a gazdaságtudományi területre több mint 29 millió forint, a jogi képzések támogatására több mint 22 millió forint, a bölcsészettudományi területre pedig mintegy 12 millió forint jutott el. A megítélt támogatások teljes összege 133 millió forint.
2015. január 21.
Nemzetiségi támogatások
Idén is van lehetőség pályázni a Nemzetiségi támogatások 2015. évi felhívásai keretében. Támogatást négy kategóriában lehet igényelni 2015. január 29-ig. Az alábbi infografikánk az elmúlt év adatait mutatja, amely szerint 110 millió forint támogatási összeg került megítélésre a nemzetiségi kulturális kezdeményezések támogatására vonatkozó kategóriában. A kiírás keretében a 2014. évben megvalósuló rendezvényeken mintegy 170 ezer fő részvételét tervezték.
2015. január 14.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2014
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2014-ben kezelt pályázati kiírásainak adatait tartalmazza az alábbi infografika. Hivatalunk 37 pályázati kiírás keretében beérkezett közel 50 ezer támogatási igényt dolgozott fel és több mint 12 milliárd forintnyi támogatást utalt ki a kedvezményezetteknek.
2015. január 8.
Nemzeti Tehetség Program
Nemzeti Tehetség Program, többek között tehetséggondozó műhelyek létrehozását is támogatja. Az alábbi infografika összesíti, hogy az általános iskolai, középiskolai, szakiskolai, kollégiumi, valamint a kulturális intézmények 2013-14. évben mennyi támogatást kaptak tehetséggondozó műhelyek működtetésére és hogyan oszlott meg ez a támogatás. 
2014. december 17.
Roma Kultúra
A Roma Kultúra Programban 2013-ban összesen 43,2 millió forint támogatást nyertek el a pályázók. Ezen belül a roma képzőművészet és irodalom támogatására 10,5 millió forint, a kulturális események támogatására 32,7 millió forint összeg került megítélésre. A Program keretében megvalósított tevékenységekben több mint 46 ezer fő vehetett részt.
2014. december 10.
Integrációs Pedagógiai Rendszer
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer keretében a nem állami, nem önkormányzati fenntartású nevelési, oktatási intézmények összesen 148,6 millió forinthoz jutottak az óvodai, általános iskolai és középiskolai támogatások által. Eszközök beszerzésére több mint 19,3 millió forintot, szociális hátrányok enyhítésére és kulturális rendezvényekre pedig 57 millió forintot fordíthattak az intézmények a 2013. szeptember 1. és 2014. május 15. közötti időszakban.
2014. december 3.
Szociális Földprogram
Az alábbi grafika a Szociális Földprogram 2014. évi Eszközbeszerzési- és fejlesztési alprojektjének keretén belül elnyert pályázati adatokat mutatja be. A programba bevont földterület nagysága 3 676 hektár, ezen területek várható terméshozama 330 120 kilogramm. Az eszközökre és fejlesztésekre szánt összeg összesen 18,9 millió forint, a programba bevonni tervezett foglalkoztatottak száma pedig 78 fő.
2014. november 26.
Nemzetiségi támogatások
A Nemzetiségi Támogatások keretében, nyelvi környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborokmegvalósítására kiírt pályázat során a nyertesek összesen 682 napot terveztek a különféle táborokban eltölteni. A teljes támogatási összeg 36 100 000 Ft, amely kísérőkkel együtt több, mint háromezer ember számára kínált lehetőséget arra, hogy Magyarországon, illetve a nemzetiség anyaországában nyelvi környezetben táborozhasson, összesen hét országban.  
2014. november 19.
Integrációs Pedagógiai Rendszer
Az Integrációs Pedagógiai Rendszer 2014. évi kiírásának A komponense keretében 560 pályázat nyert el támogatást. A támogatáshoz jutott intézményekben az érintett óvodáskorúak 5,3%-a hátrányos, 38,9%-a halmozottan hátrányos helyzetű. A megítélt támogatás teljes összege több, mint 660 millió forint. 
2014. november 12.
Nemzeti Együttműködési Alap
A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiumának 2014-es, a Civil szervezetek szakmai programjának támogatására kiírt pályázata során 1 367 rendezvény valósul meg, összesen 249 595 349 forintból. A rendezvényeken 170 534 ember vesz részt országszerte, valamint Erdélyben és Lengyelországban. A rendezvények napjai összeadva több, mint öt éves időtartamot tesznek ki. 
2014. november 5.
Szociális Földprogram
Szociális Földprogram Kertkultúra és kisállattartási alprogram 2014-es kiírásában összesen 4 235 család vesz részt. A kertkultúra kategóriában a családok vetőmagcsomagok és zöldségpalánták megvásárlásához kapnak támogatást, a kisállattartásban részt vevők között pedig csaknem 60 000 baromfit osztanak szét. 
2014. október 29.
az 1956-os forradalom és szabadságharc
Az 1956. október 23-ai forradalom a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. A szabadságharc a sztálinista diktatúra és a szovjet megszállás ellen folyt. Szervezetünk infografikán keresztül emlékezik, illetve mutatja be az október 22. és november 11. között történteket.
2014. október 22.
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő 2013-ban több, mint 12 milliárd forint támogatást utalt ki. Ezt az összeget a 48 428 darab feldolgozott támogatási igény nyertes pályázói kapták, tíz különböző pályázati programban. A grafikából kiderül, hogy ez hány pályázatot jelent településenként, illetve hány forint kifizetését percenként. 
2014. október 15.
Nemzeti Tehetség Program
A Nemzeti Tehetség Program A tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatása kategória 2013-as kiírásának keretén belül az intézmények 52 nyertes pályázatot nyújtottak be és összesen 60 millió forint támogatást kaptak.
2014. október 8.
Bursa Hungarica
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogram 2014-es fordulójáról szól mai infografikánk. Látható, hogy a jelölt időszakban hány megyei és települési önkormányzat csatlakozott a programhoz, mekkora a támogatottak létszáma a felsőoktatási hallgatók között, illetve mennyien kaptak támogatást a felsőoktatási tanulmányaikat most kezdők közül. Megtudhatja az intézményi és önkormányzati támogatások összegét is, valamint a végén egy érdekes adat a 2013-2014. tanév II. félévében kiutalt teljes önkormányzati ösztöndíjrész összegéről és a hallgatók létszámáról. 
2014. október 1.
Gyerekesély program
A TÁMOP 5.2.1 „A Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt keretében a 2013-2014. közötti időszakban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével 139 képzés, 64 szakmai rendezvény, és több mint 100 gyerekház szakmai felügyelete valósult meg. Infografikánkból azt is megtudhatja, hogy munkatársaink összesen 850 000 kilométert utaztak munkájuk során, és 23 kistérségben nyújtanak szakmai-módszertani támogatást.
2014. szeptember 24.
Határtalanul! program
A Határtalanul! program Együttműködés szakképző iskolák között című pályázatának 2014/2015. tanévi nyerteseiről szól mai infografikánk. A jelölt időszakban az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével 5 046 diák és 599 kísérő utazhat és ismerkedhet meg a külhoni magyarsággal az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően. Az utazás során a résztvevők összesen 242 487 kilométert tesznek meg, amekkora távolsággal hatszor megkerülhetnénk a Földet.
2014. szeptember 17.
Út a tudományhoz
Az alábbi grafikán láthatja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével hány kutatási projekt kapott támogatást a 2013/2014-es tanévben az Út a tudományhoz című pályázat kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően. Az összesített adatokból megtudhatja a programokban részt vevő diákok számát, valamint a megítélt támogatási összeget is.
2014. augusztus 7.
Szociális Földprogram
Érdeklődik a Szociális Földprogram támogatási adatai iránt? Az alábbi grafikából megtudhatja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével a Szociális Földprogram keretében mekkora támogatási összeget ítéltek meg a pályázóknak az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően. A legfrissebb adatok szerint, A, B, és C komponensekre lebontva láthatja a 2014-ben meghirdetett programban nyertes projektek támogatási összegeit.
2014. július 18.
Határtalanul! program
Az alábbi grafikából megtudhatja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével hányan utazhatnak külhoni magyar lakta területekre a  2014/2015-ös tanévben a Határtalanul! program Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek című pályázata kapcsán az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően. A legfrissebb adatok szerint, területekre bontva láthatja a kirándulásokon részt vevő diákok és kísérőik számát, valamint a támogatási összegeket.
2014. június 30.
Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram
Az alábbi grafikából megtudhatja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével mekkora támogatási összeg jutott az Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram nyerteseinek a 2013/2014-es tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően. A legfrissebb adatok szerint, alprogramokra bontva láthatja a támogatást nyert pályázatok megoszlását.
2014. június 18.
Nemzetiségek támogatása 2014-ben
Kíváncsi, hogy mennyi támogatásban részesültek a Magyarországon élő nemzetiségek? Az alábbi grafikából megtudhatja, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő közreműködésével mekkora összeg jutott számukra az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően a 2014. évi forrásokból. A legfrissebb adatok szerint, nemzetiségekre bontva láthatja a támogatások megoszlását.
2014. június 12.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
Projektjeink
 
 
 
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő