döntési listák az Egyházi támogatások keretében
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága meghozta döntését az egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak, valamint az egyházi épített örökség védelmére és egyéb beruházásokra irányuló támogatására vonatkozó felhívások kapcsán.
2016. április 5.
Mater Salvatoris
A máriabesnyői Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház gyönyörű természeti környezetben a Bazilika szomszédságában található. Az épület lelkigyakorlatoknak, zarándoklatoknak, egyházi iskolás csoportoknak, családoknak, határon túlról érkező testvéreknek, a Bazilika látogatóinak ad otthont. Az egyéni és csoportos vendégek nem csak a házat szeretik, hanem az azt körülvevő 2 hektáros ősparkot is, amely a gödöllői dombság egyik legszebb része.
2015. június 22.
Közösségformáló erő
A Balassagyarmati Református Egyházközség az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően nyert el támogatást. A projekt keretében multifunkcionális sportpályát hozott létre a közösség, melynek célja, hogy a Balassagyarmati Egyházközségben egy új szálon keresztül nyissanak missziói területet.
2015. május 22.
döntési listák az Egyházi támogatások keretében
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága meghozta döntését az egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak, valamint az egyházi épített örökség védelmére és egyéb beruházásokra irányuló támogatására vonatkozó felhívások kapcsán.
2015. május 15.
elérhetőek a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok az Egyházi támogatások keretében
Elérhetőek az egyházi felhívás támogatási szerződéseihez kapcsolódó dokumentumok.
2015. május 13.
Összefogással az álmok valóra válhatnak
Szentgerice a Nyárád folyó partján fekszik, a Közép-Nyárádmentén, Marosvásárhelytől délkeletre. A dombok közé épült falu Backamadaras községhez tartozik. A református egyházközség alapítása 1677-re datálható, ekkor fejezték be a templom építését, 1689-re pedig elkészült a parókia is. A faluban két felekezet tagjai, unitáriusok és reformátusok élnek nagyobb számban. A református közösség néhány évvel ezelőtt merész projektbe vágott bele: egy új gyülekezeti ház építését kezdték el. Ezt tette lehetővé az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása. Batizán Attila, a református gyülekezet lelkésze mesélt a ház sorsáról.
2015. április 28.
új felhívások a Reformáció Emlékbizottság nevében
Új felhívások jelentek meg a Reformáció Emlékbizottság nevében az emberi erőforrások minisztere megbízásából, a reformáció 500 éves jubileumára készülve.
2015. április 3.
Közösségi élet a Kálvin udvarban
 
Várpalota-Pétfürdői Református Társegyházközség temploma 1788 óta szolgálja a híveket. Az Egyházi támogatások egyházak közösségi célú programjait és beruházásait támogató előirányzatában elnyert öszegből régóta esedékes felújításokat hajthattak végre.  
2015. március 27.
Szent György Dómtemplom
A soproni Szent György Templom és Plébánia építése a 14. században kezdődött. A templom Sopron meghatározó műemléke és a városi hitélet központja. Itt található a Kárpát-medence legrégibb működő templomi orgonája, amely  vonzza a művészeket és a hangverseny-látogató közönséget is.
2015. február 16.
A vörösberényi templom öröksége
Vörösberény, hajdanán a veszprémvölgyi apácák birtoka volt. Egyes kutatók szerint az ősi község az a falu, amelynek régi Szárberény nevét egy 990 körüli alapítólevél őrzi, 1974-től pedig Balatonalmádi város része. A településen fontos szerepet tölt be a vörösberényi templom, amelynek műemléki helyreállítása mára időszerűvé vált. Ehhez járult hozzá az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” címén előirányzott támogatás. A részletekről Faust Gyula református lelkészt kérdeztük.
2015. január 13.
Közösségi tér a zarándokoknak
 
1928-ban nyert plébániai rangot Székesfehérváron a Vasútvidéki Jó Pásztor Plébánia, melyet hosszú évek óta Tóth Tamás plébános felügyel. Három éve szükségessé vált a felújítás. A vizesblokkok és nyílászárók cseréje után az Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása keretében elkészült a régen várt közösségi terem is.
2014. december 22.
Feljesztés a Szent Angéla Iskolában
A Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium épületében 8 évfolyamos általános iskola és 4 évfolyamos gimnázium működik. Az iskola az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása előirányzat keretében építette be a gimnáziumi szárny tetőterét, valamint alakított ki tantermeket, illetve a tetőtér szint mellékhelyiségeit. A termeket bontott hittanórák és közösségépítő foglalkozások számára hozták létre.
2014. december 18.
Egy ház a tanulásra, a játékra
Az Óbudai Zsinagóga Budapest III. kerületében található épület, mely a főváros legrégebbi, ma is álló zsidó imaháza, hiszen a műemléki védettséget élvező zsinagógát 1821-ben avatták fel. Fejlődő közösségükben szép számmal képviseltetik magukat a kisgyerekes családok, így felmerült az igény, hogy a gyermekeknek is legyen egy helyiség, ahol felügyelet mellett játszhatnak, tanulhatnak, míg szüleik az előadásokat hallgatják, vagy az istentiszteleten vesznek részt.
2014. december 16.
Egyházi támogatások
Ebben az oktatóvideóban az Egyházi támogatások, egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása elnevezésű előirányzat elektronikus felületen történő, egyedi támogatási igény benyújtásának lépéseit ismerheti meg.  
2014. december 11.
Tisztelettel a múlt előtt
A kismegyeri Szent Anna kápolna Győr egyik zöldövezeti területén, az 1809-es napóleoni csata színhelyétől néhány száz méterre, egy domb tetején áll. Az évtizedek során a kápolna külső és belső állaga nagymértékben leromlott. Az Egyházi támogatások keretében elnyert összegből megvalósuló, több lépcsős felújítással szeretnék visszaállítani a kápolna eredeti szépségét. Az első lépés a torony és a tető felújítását tartalmazza. A munkálatokról és a kápolna szerepéről Bartók Ferenc plébánossal beszélgettünk.
2014. december 2.
új felhívás
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a tisztelt Érdeklődőket, hogy új felhívás jelent meg az Egyházi támogatások keretében. Az egyedi támogatási igény két kategória egyikére nyújtható be: az egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása (EGYH-KCP-15) című, valamint az egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása (EGYH-EOR-15) elnevezésű előirányzatra.
2014. november 28.
Megújuló imaház
Az Angyalföldi Baptista Gyülekezet a huszadik század első évtizedeiben jött létre. Fontosnak tartják a közösség ápolását istentiszteleteinken és azon kívül is. Vasárnaponként létszámuk eléri a százhúsz főt, így szükség volt a vizesblokkok, a termek és a nyílászárók megújítására.     
2014. október 27.
Megújuló energia a görög faluban
Beloiannisz Fejér megye egyik legfiatalabb települése. 1950. májusában építették fel az Európában egyedülálló falut a görög polgárháborúból Magyarországra menekülők számára. A több mint 1000 főt számláló településen rendkívül nagy az összhang, a kis falu a görög-magyar barátság jelképévé vált.
2014. október 17.
Közös múlt, közös jövő
A budapesti Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola évek óta részt vesz a Határtalanul! programban. Vajdasági testvériskolájukhoz utaznak minden tavasszal, a műszaki iskolába Adára, az észak-bánsági körzetbe. Az idei pályázat keretein belül együtt valósítják meg „Közös múlt, közös jövő” cimű projektjüket. Papp Péterrel a pályázat felelősével kinti tapasztalataikról, élményeikről és a magyar identitásról is beszélgettünk. 
2014. szeptember 30.
Hittel és megújuló energiával a jövő nemzedékéért
Beloiannisz a hazai görög nemzetiség tagjai által lakott falu. Ortodox temploma 1996-ban épült, melynek alsó szintjét többek között hitoktatásra, családi összejövetelekre, kórus próbákra használja a közösség. Az energiaköltségek jelentős emelkedése arra ösztönözte az egyházat, hogy az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások” előirányzat keretében támogatást igényeljen, és bevezesse a megújuló energiaforrásokat. A projekt megvalósulásával a szervezők az ifjúság öntudatos, természetbaráti nevelésére is hangsúlyt fektettek. Fuzek Boris atyával, a Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus Magyarországi Orthodox Exarchátusának papjával beszélgettünk.
2014. szeptember 23.
Megújult a domonyi evangélikus templom orgonája
A Domonyi Evangélikus Egyházközség egymanuálos, klasszicista orgonáját 1890-ben építette ifj. Bakos Károly, ceglédi orgonaépítő mester. A hangszer megsínylette elmúlt több, mint százhúsz évét, így a gyülekezet tavaly elindította annak restaurációját.
2014. szeptember 22.
A Tahi Baptista Tábor fűtése
A Pilis természetvédelmi övezetében közel másfél hektáros, erdővel borított területen fekszik a Baptista Tahi Tábor Tahitótfalun. A már történelmi múltú tábor ideális helyet biztosít az aktív kikapcsolódásnak. De nem csak a szórakozásé a szerep, rendeznek itt konferenciákat, iskolai táborokat, sőt esküvőket is. A sport, egészségügyi és egyéb, kreatív foglalkozások mellett pedig a lelki épülésre is hangsúlyt fektetnek a szervezők.
2014. szeptember 1.
kitöltési útmutató az Egyházi támogatások beszámolójának elkészítéséhez
Az alábbi oktatóvideónkban az Egyházi támogatások tartalmi és pénzügyi beszámolójának elektronikus úton való elkészítéséhez és benyújtásához talál segítséget.
2014. június 16.
módosult az egyházi egyedi támogatásokhoz kapcsolódó ÁSZF és útmutató
Felhívjuk a Tisztelt Támogatottak figyelmét, hogy módosult az Útmutató, illetve az Általános Szerződési Feltételek dokumentuma az Egyházi támogatások keretében.
2014. június 12.
módosult a támogatási dokumentáció az Egyházi támogatások keretében
Módosult a támogatási dokumentáció az Egyházi támogatások keretében.
2014. május 20.
módosult a pályázati útmutató
Módosult a támogatási dokumentáció a 2014. évi egyházi felhívásnál.
2014. január 30.
megjelentek az egyházi felhíváshoz kapcsolódó szerződéskötéshez szükséges dokumentumok
Elérhetőek az egyházi felhívás támogatási szerződéseihez kapcsolódó dokumentumok.
2014. január 30.
felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő felhívja a  jogosultak körét (egyházak, egyházi intézmények, nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személyek és egyéb egyházi szervezetek), hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkársága támogatási felhívást tett közzé, melynek keretében egyedi támogatási igény nyújtható be az alábbi két előirányzat valamelyikére:
  • egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása (EGYH-KCP-14);
  • egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása (EGYH-EOR-14).
A felhívás kódjai: EGYH-KCP-14, EGYH-EOR-14
A támogatási kérelmek benyújtásának határideje: 2013. november 14.
2013. október 15.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő