Felhívás
Új felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap keretében - „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2018."

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelent az Miniszterelnökség által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezetek részére 2018.” című pályázati kiírása.  A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

A civil szervezet működéséhez jelen kiírás keretében akkor biztosítható támogatás, ha a civil szervezetek által gyűjtött és a számviteli beszámolójában feltüntetett adomány után járó öt százalékos normatív kiegészítés eléri a 10.000,- Ft-ot (a számviteli beszámolóban adományként feltüntetett összeg legalább 200.000,- Ft). Az adományok után járó normatív kiegészítésként nyújtott működési támogatás legfeljebb 500.000,- Ft értékig biztosítható.

A korábbi évekhez hasonlóan a lebonyolítással kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el.

A pályázatokat legkésőbb 2018. szeptember 10. napjáig, kizárólag az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren keresztül (EPER-ben) lehet benyújtani.
 
Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei.
2018. augusztus 10.
Pályázati felhívás
Az NKA Építőművészet Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő programsorozathoz kapcsolódva, a Kollégium jubileumi programjának lebonyolítására meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a TÁJRAJZ Tájépítész Kft-t.

Pályázati cél:

 „Az építés, mint teremtés, utcán az építészet” címmel egy napos rendezvény  megvalósítása a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából.
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. augusztus 9.
Pályázati felhívás
A Képzőművészet Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, hagyománnyal rendelkező jelentős kulturális, és művészeti értékkel bíró országos, magyarországi kiadású sajtótermékek támogatására.

Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy azon pályázók, akik 2018-ra már támogatásban részesültek, a most benyújtásra kerülő költségvetésükben a kapott támogatást fel kell tüntetniük és a két költségvetésnek összhangban kell lennie. E pályázatok esetében a jelen pályázat benyújtása során a költségvetésben feltüntetett összköltség nem lehet magasabb (kizárólag egyenlő vagy alacsonyabb), mint a korábban benyújtott költségvetésben megadott összes költség.

A pályázatra meghívást kap:
 
Art Magazin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Az Art Magazin című művészeti folyóirat 2018. évi megjelentetésének kiegészítő támogatására.
Kállai Ernő Művészeti Alapítvány
A Balkon című kortárs művészeti magazin 2018. évi megjelentetésének kiegészítő támogatására.
Új Művészet Alapítvány
Az Új Művészet című folyóirat 2018. évi megjelentetésének kiegészítő támogatására.
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. augusztus 9.
Döntési lista (A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj)
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghozta döntését a Nemzeti Tehetség Program  keretében meghirdetett 2018. évi, a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj nyílt pályázathoz kapcsolódóan (1. beadási szakasz)

A pályázat kódja: NTP-NFTÖ-18

A döntési listát a kiírások oldalán, Döntés I. beadási szakasz (2018. július 27.) címen találja.
2018. augusztus 6.
Döntési lista (NTP-NTMV-18)
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghozta döntését a Nemzeti Tehetség Program  keretében meghirdetett 2018. évi a hazai tehetséges, országos versenyeken kimagasló eredményt elért magyar fiatalok nemzetközi tanulmányi és művészeti versenyeken, valamint a Magyarországot képviselő tanuló, vagy a hivatalos magyar csapat nemzetközi tudományos diákolimpiákon, tantárgyi vagy szakmai világversenyeken való részvételének támogatására kiírt nyílt pályázathoz kapcsolódóan (1. beadási szakasz).
 
A pályázat kódja: NTP-NTMV-18

A döntési listát a kiírások oldalán, Döntés I. beadási szakasz (2018. július 27.) címen találja.
2018. augusztus 6.
Pályázati felhívás
A Színházművészet Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő programsorozathoz kapcsolódva, a Kollégium jubileumi programjának lebonyolítására meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Ciróka Bábszínházat.

Pályázati cél: A Magyarországi Bábszínházak 14. Találkozója (Kecskemét) megvalósítása
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. július 31.
Döntési lista
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghozta döntését a Nemzeti Tehetség Program  keretében meghirdetésre került 2018. évi nyílt pályázatokhoz kapcsolódóan.
A döntési listát a kiírások oldalán, Döntés (2018. július 24.) címen találja.

Érintett pályázati kiírások:

NTP-MTTD-18 - A matematikai, a természettudományos és a digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása
NTP-KNI-18 - A hazai és határon túli köznevelési intézményekben működő komplex tehetséggondozó programok támogatása
NTP-MŰV-18 - A hazai és a határon túli művészeti tehetséggondozó programok támogatása
NTP-OTKP-18 - A hazai és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok támogatása
NTP-KULT-18 - A hazai és a határon túli kulturális intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása
NTP-ITKK-18 - Az innovatív tanulási környezet kialakítását segítő hazai programok támogatása
NTP-TFJ-18 - Tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai programok támogatása
NTP-LAP-18 - A hazai tehetségsegítés eszközrendszerének bővítését segítő országos hatókörű nyomtatott folyóiratok, kiadványok megjelenésének támogatása
NTP-NEER-18 - A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása
NTP-SFT-18 - A hazai és határon túli sporttehetségeket fejlesztő tehetséggondozó programok támogatása
NTP-KTK-18 - A hazai kettős vagy többszörös különlegességű tehetségeket segítő tehetséggondozó programok támogatása
NTP-TMV-18 - Nagy hagyományú és szakmailag elismert hazai országos, vagy hazai és Kárpát-medencei meghirdetésű tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatása
NTP-HHTDK-18 - A hazai Tudományos Diákköri műhelyek és rendezvényeik támogatása
NTP-FKT-18 - A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása
NTP-SZKOLL-18 - A hazai és határon túli magyar nyelvű szakkollégiumok támogatása
NTP-PKTF-18 - A hazai és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi felelősségvállalásuk erősítésének támogatása
NTP-HTTSZ-18
- A hazai és a határon túli Tehetségsegítő Tanácsok, tehetségfejlesztő szervezetek támogatása
 
2018. július 26.
Felhívás
A HALMOS BÉLA PROGRAM IDEIGLENES KOLLÉGIUM NYÍLT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Halmos Béla Program célja a népzenei utánpótlás támogatása, színvonalas népzenei és világzenei produkciók fellépési lehetőségeinek, bel- és külföldi népszerűsítésének, a Kárpát-medencei és moldvai magyarság, valamint a velük együtt élő nemzetiségek népzenei világát jellemző kulturális sokszínűség bemutatásának elősegítése. A Program lehetőséget kíván adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Azon alkotókat és előadóművészeket kívánja támogatni, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. július 24.
Döntési lista
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghozta döntését a Nemzeti Tehetség Program  keretében meghirdetésre került 2018. évi nyílt pályázatokhoz kapcsolódóan.
A döntési listát a kiírások oldalán, Döntés (2018. július 20.) címen találja.

Érintett pályázati kiírások:
Családoknak szóló, helyi, szemléletformáló hazai programok támogatása
(NTP-CSSZP-18)
Hazai tematikus, tehetségterületekhez kapcsolódó táborok támogatása
(NTP-TÁB-18)
2018. július 20.
Döntési lista
Döntés született a „Fiatalok a családok évében!” címen kiírt pályázat nyerteseiről.
 
A pályázat kódja: IFJ-GY-18-A

Örömmel értesítjük a Pályázókat, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért felelős államtitkára a 2018. március 06-án megjelent IFJ-GY-18-A kódszámú „Fiatalok a családok évében!” címen kiírt pályázati kategóriában a Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Tanácsának javaslata alapján meghozta döntését.

Kérdéseivel kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat.

Telefon: 061/550-2674
E-mail: gyia@emet.gov.hu

Gratulálunk a nyertes pályázóknak!
 
A döntési lista az alábbiakban letölthető.

Budapest,
2018. július 20.
Pályázati felhívás
A Hangfoglaló Könnyűzene Támogató Program Kollégium ötödik alkalommal hirdet nyílt pályázatot a Hangfoglaló Program keretén belül induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítésére, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítására.

Pályázati cél: Induló és kezdő előadók, zenekarok hang- és képfelvételének elkészítése, turnék és fellépések, valamint ezek kommunikációjának megvalósítása.
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. július 6.
Pályázati felhívás
A Szépirodalom Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő programsorozathoz kapcsolódva, a Kollégium jubileumi programjának lebonyolítására meghívásos pályázatot hirdet, amelyre az alábbi meghívott pályázatát várja:

Arany János Alapítvány

Pályázati cél: a „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő programsorozat szépirodalmi programjainak 2018-ban történő lebonyolítása
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. július 2.
Pályázati felhívás
A Közgyűjtemények Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő programsorozathoz kapcsolódva, a Kollégium jubileumi programjának lebonyolítására meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot.

Pályázati cél: NKA 25 – Sétálj, gyalogolj, bringázz! Kulturális örökségtúrák a Nemzeti Kulturális Alap alapításának jubileumi évében címmel tartandó rendezvény megvalósítása.
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. július 2.
Pályázati felhívás
A Közgyűjtemények Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő programsorozathoz kapcsolódva, a Kollégium jubileumi programjának lebonyolítására meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Herman Ottó Múzeumot.

Pályázati cél: „Könyvtár, levéltár, múzeum – a 25 éves NKA és a közgyűjteményi örökség” címmel vándoroltatható kiállítás, megnyitó rendezvény és konferencia megvalósítása.
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. július 2.
Pályázati felhívás
A Képzőművészet Kollégiuma a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából megrendezendő „25 év, 25 nap, 25 esemény” címet viselő programsorozathoz kapcsolódva, a Kollégium jubileumi programjának lebonyolítására meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a Veres Péter Kulturális Központot.

Pályázati cél: Vándorkiállítás megvalósítása, és a kiállításhoz kapcsolódó katalógus elkészítése a Nemzeti Kulturális Alap megalapításának 25. évfordulója alkalmából.
 
A pályázati kiírás az alábbiakban elérhető
2018. június 28.
 
 
 
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
NKA Igazgatóság
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
 
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő