Határtalanul! program
Határtalanul! program Együttműködés gimnáziumok között című pályázata a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülését, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítését célozza meg. A 2014/15-ös tanévben a szállásokra megítélt támogatások összege 71 443 520 Ft, a grafikán célországoként lebontva látható a támogatásból megvalósuló kirándulásokon részt vevők, illetve a szállásokon töltött éjszakák száma. 
2015. február 26.
Tollak szárnyán
A kapuvári Páli Szent Vince Katolikus Általános Iskola diákjai az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásának köszönhetően vehettek részt a Nemzeti Tehetség Programban. A „Tollak szárnyán” című projekt 16 tehetséges tanulója természettudományos órákon – kémia, földrajz, biológia, fizika – hasznosíthatta a program során megszerzett tudását. Terepismereteik széles körűen bővültek, valamint rengeteg új élménnyel gazdagodtak. A projekt részleteiről Varga Bernadett, koordinátor mondja el tapasztalatait.
2015. február 24.
döntési lista az Út a diplomához alprogram keretében
Elérhető a döntési lista az „Út a diplomához – esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program” pályázati kiírása keretében, a 2014. november hónap 15. napjától 2014. december hónap 15. napjáig beérkezett érvényes pályázatok tekintetében. A 108 db pályázat összesen 25 776 600 forint támogatásban részesül. 
2015. február 23.
kiemelt projekt
A TÁMOP-5.2.1 kódjelű „Gyerekesély program országos kiterjesztésének szakmai-módszertani megalapozása és a program kísérése” című kiemelt projekt 2013. január 1-jétől az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő irányítása és az Emberi Erőforrások Minisztériumának szakmai felügyelete alatt áll. A kiemelt projekt a Magyar Tudományos Akadémia Gyerekesély-kutató Csoportjával és a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal konzorciumi partnerségben valósul meg.
2015. február 23.
Út a tudományhoz
Az alábbi grafika szemlélteti, hogy az Út a tudományhoz alprogramban, a középfokú oktatásban részt vevő műszaki és természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozására, a 2014/2015. tanévben kiírt pályázaton hogyan oszlik meg a 27 300 000 Ft, nyerteseknek megítélt támogatás az egyes kutatási területek között és mennyien vesznek részt a matematikai, természettudományos és műszaki kutatásokban. 
 
2015. február 19.
tájékoztató nap
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztató napokat szervez a Nemzeti Együttműködési Alap „Civil szervezetek működési célú támogatása 2015”, valamint „Civil szervezetek szakmai programjának támogatása 2015” című pályázati kiírásaival kapcsolatban. A tájékoztató napokon megismerhetik a sikeres pályázatkészítéssel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat és a pályázattal kapcsolatos kérdéseiket is feltehetik munkatársainknak.
2015. február 17.
Határtalanul! Dunaszerdahelyre
A veszprémi Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diákjai 5 napot töltöttek el Szlovákiában, Dunaszerdahelyen a Határtalanul! program keretében. A vendéglátók a város kollégiumában helyezték el a fiatalokat, ahol 5 középiskola magyar diákjai laknak. Az utazási élményekről és azok fontosságáról Göndör József kollégiumi nevelőtanárt kérdeztük.
2015. február 17.
Szent György Dómtemplom
A soproni Szent György Templom és Plébánia építése a 14. században kezdődött. A templom Sopron meghatározó műemléke és a városi hitélet központja. Itt található a Kárpát-medence legrégibb működő templomi orgonája, amely  vonzza a művészeket és a hangverseny-látogató közönséget is.
2015. február 16.
új felhívás
Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított forrásból, a Nemzeti Együttműködési Alap 2015. évre vonatkozó pályázati kiírása. Ezzel megnyílt a lehetőség, a civil önszerveződések működésének és szakmai tevékenységének, a nemzeti összetartozásunk erősítését és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük támogatásának finanszírozására. A korábbi évekhez hasonlóan pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja el. A működési kiírás egységes szerkezetben, egy pályázati kiírás keretében, míg a szakmai programok támogatására kollégiumonként, külön-külön jelent meg.
2015. február 13.
új igénybejelentési felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma civil szervezetek számára infrastruktúra támogatást biztosít, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett nyílt igénybejelentési felhívás keretében. A felhívás célja a civil társadalom erősítése, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítése, a befogadó szervezetek időlegesen rendelkezésre álló szabad infrastrukturális erőforrásainak igénybevétele révén.
 
A felhívás kódja: IST-15
2015. február 13.
Grádistyei horvátok
A Magyarországi Grádistyei Horvátok Egyesületének működési területe Győr-Moson-Sopron és Vas megyére terjed ki. A szervezet legfontosabb feladatának tartja a hagyományok ápolását, a horvát nyelv, a kultúra és az identitás megőrzését. Éves programjainál kiemelt figyelmet szentel az anyanemzeti, a hazai és az ausztriai horvát kapcsolatok kiépítésére, amelybe bevonja a horvát települések szervezeteit és kultúrcsoportjait.
2015. február 13.
Kipp-Kopp Gyerekház
2009-ben kezdte meg szakmai működését a kisteleki Kipp-Kopp Gyerekház. A Gyerekesély program támogatásával működő intézmény elsődleges célja a település és vonzáskörzetében a kisgyerekes – kiemelten a hátrányos helyzetű – családok megsegítése. A gyerekházak egyik különlegessége, hogy a gyerekeket a szülőkkel együtt fogadja, támogatva az anya-gyermek kapcsolat, az érzelmi biztonság erősödését, mint a korai fejlődés alapfeltételét.  Mivel a házak tevékenységrendszere igen komplex - szülői kompetenciák fejlesztése, együttműködés generálása a szakemberek között, bekapcsolódás a helyi közösség életébe - a szakszerű működést mentorok is segítik. Rekeszkiné Barna Mariann, házvezető avatott be minket a kis közösség életének mindennapjaiba. 
2015. február 12.
Roma Kultúra
Roma Kultúra program 2014. évi kiírásának, roma képzőművészet és irodalom támogatását célzó komponense keretében az Emberi Erőforrások Minisztériumától elnyert támogatások adatait összegzi az alábbi grafika. Láthatjuk a 11 266 888 forint támogatásból megvalósult rendezvények, a hozzájuk kapcsolódó gyerekprogramok, valamint az ezeken részt vevő személyek számát.
2015. február 11.
"Korong Matyi" nyári tábor
Az Alkot6tok Kreatív, Szervező és Támogató Egyesület 2009-ben kezdte tevékenységét. Az egyesület fő célja a Velencei-tó vonzáskörzetében élők szellemi és kulturális, közösségi és közéletének segítése, fejlesztése, illetve egy olyan közösség létrehozása, ahol a kicsiktől a nagyokig mindenkinek lehetősége nyílik alkotóképességének kibontakoztatására. Az egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával rendezhette meg „Korong Matyi” elnevezésű nyári táborát, hátrányos helyzetű fiatalok számára. A tapasztalatokról Benkő Zoltánné, elnököt kérdeztük.  
2015. február 10.
A balmazújvárosi ovisokért
Balmazújváros önkormányzata és intézményei több mint 20 éve kezdték el a helyi integráció megvalósítását. A város azóta is mindig megragadja a lehetőséget a pályázásra ennek érdekében. Az önkormányzat most az Integrációs Pedagógiai Rendszer keretében nyert el támogatást az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően.
2015. február 9.
|< elejére << előző ( 1 / 29 ) következő >> végére >|
 
 
 
Beszámolókhoz szükséges dokumentumok elérhetők.
Az EPER pályázói felület belépési pontjának elérhetősége megváltozott.
Határtalanul! a Facebook-on is. Friss hírekért kattintson.
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő