döntési lista a Szociális Földprogram keretében
Elérhető a döntési lista a Közfoglalkoztatással egybekötött szociális földprogram megvalósításának támogatására kiírt meghívásos pályázat kapcsán.   
 
A felhívás kódja: SZOC-FP-16-KOZ
 
A döntési lista a felhívás oldalán Döntés (2016. június 23.) néven elérhető.  
2016. június 23.
döntési lista a Reformáció Emlékbizottság felhívása keretében
Elérhető a döntési lista a Reformáció Emlékbizottság keretében kiírt REB-16-FOTO pályázathoz kapcsolódóan.
 
 
2016. június 6.
új felhívás a Határtalanul! program keretében
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghívásos pályázatot  hirdet Velencei táborozás címmel, a kárpátaljai települések diákjai és kísérőik Magyarországra történő utazásának támogatására. 
 
A felhívás kódja: HAT-16-09
A pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 4. 
2016. június 3.
szakmai gyakorlat
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irányítása alatt működő központi hivatal szívesen fogadna olyan főiskolai vagy egyetemi hallgatókat, akik szakmai gyakorlatukat a közigazgatás keretein belül szeretnék teljesíteni.
2016. május 4.
Tájékoztatás változásról a Határtalanul! program keretében
HAT-16-10 Kárpátaljai akcióprogram pályázati kiírás 8. pontjában a következő változásokról tájékoztatjuk a pályázókat:
 
8. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
 
8.1 A pályázatok benyújtásának határideje: 2016. július 1.
 
A pályázat benyújtásához szükséges elektronikus felület 2016. június 10-től elérhető.
 
8.2 Pályázatot kizárólag elektronikusan, a https://eptk.fair.gov.hu felületen lehet benyújtani. 
 
8.3 Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a 8.1. pontban rögzített benyújtási határidő napján 2016. július 1. (23:59 óráig) véglegesítésre került. Azon pályázatokat, amelyek nem kerülnek véglegesítésre a beadási határidőig, azokat a Támogatáskezelő nem tekinti benyújtottnak, figyelmen kívül hagyja, és már érvényességi ellenőrzésnek sem veti alá.
  
2016. június 2.
új felhívások a Határtalanul! program keretében
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet diaszpórában és a Kárpát-medencei magyar szórványban élő magyar fiatalok magyarországi kirándulása és kárpátaljai akcióprogram címmel, a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének, a magyarországi és külhoni fiatalok közötti kapcsolatok kialakulásának elősegítésére. 
 
A felhívások kódja: HAT-16-08 és HAT-16-10
A HAT-16-08 pályázat benyújtásának határideje: 2016. június 24.
A HAT-16-10 pályázat benyújtásának határideje: 2016. július 1.
2016. május 26.
döntési listák a Reformáció Emlékbizottság felhívásai keretében
Elérhetőek a döntési listák a Reformáció Emlékbizottság keretében kiírt alábbi pályázatokhoz kapcsolódóan.
 
A felhívások kódjai: REB-16-1-KUTATÁS, REB-16-1-KONFERENCIA, REB-16-1-KÖNYVKIADÁS, REB-16-1-ELŐADÁS
2016. május 24.
Gulág jelenség konferencia
 
Történészek, kutatók és egyházi személyek szólaltak fel a Gál Ferec Hittudományi Főiskola, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Barankovics István Alapítvány, az ELTE és a Károli Gáspár Református Egyetem Kremlinológiai Intézete és a Gulág Emlékbizottság közös szervezésében megtartott konferencián. 
2016. május 20.
döntési lista a Határtalanul! program keretében
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja a pályázókat, hogy az emberi erőforrások minisztere meghozta döntését a Határtalanul! Program Határon túli nemzetiségi kapcsolatok ápolása című pályázatával kapcsolatban.
2016. május 20.
EPER és EPER BURSA leállás
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő tájékoztatja tisztelt pályázóit és partnereit arról, hogy az EPER és az EPER-BURSA 2016. 05. 13. (péntek) 16 órától, 2016. 05. 15. (vasárnap) 19 óráig nem lesznek elérhetőek. Szíves türelmüket és megértésüket köszönjük!
2016. május 12.
jelentkezési felhívások
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő saját adatbázis kiépítésére jelentkezési felhívást tesz közzé pályázati pénzügyi referens, közbeszerzési referens, jogi referens, személyügyi referens, kontrolling referens, követeléskezelési referens, pénzügyi referens, számviteli referens és titkársági referens munkakör betöltésére, határozatlan idejű kormányzati szolgálati jogviszonyba.
2016. május 4.
döntési listák a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások Emlékévének keretében kiírt 4 pályázati kiírás tekintetében
Elérhető a döntési lista a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások Emlékévének keretében meghirdetett GUL-15-A „Elhallgatott történelem, GUL-15-B „KOR-dokumentumok”, GUL-15-C „A mi történetünk”, és GUL-15-D „Emléktáblák” című pályázatokhoz kapcsolódóan a 2016. január 22. és 2016. február 22. között elektronikusan beadott, vagy papír alapon postára adott támogatási kérelmek esetében.
2016. május 4.
Sajtóközlemény
Sajtóközlemény
 
Az Útravaló Ösztöndíjprogram esélyteremtő alprogramjainak átfogó célja a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikerességének elősegítése, a halmozottan hátrányos helyzetű, hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a fiatalok továbbtanulásának, érettségi és diplomaszerzési, a munkaerőpiacon jól hasznosítható szakmaszerzési esélyeinek javítása.
 
A köznevelést érintő Útravaló Ösztöndíjprogram keretében a 2005/2006-os tanévtől kezdődően az alábbi alprogramok kínálnak lehetőséget a halmozottan hátrányos helyzetű és hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok számára.
 • az Út a középiskolába alprogram célja a résztvevő tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való tanulásra,
 • az Út az érettségihez alprogram célja a résztvevő tanulók támogatása a középiskola sikeres befejezése céljából,
 • az Út a szakmába alprogram célja a részt vevő szakiskolai tanulók sikeres tanulmányinak elősegítése, tanulási nehézségeinek leküzdése.
A meghirdetett pályázatokra a köznevelési intézmény nyújthat be pályázatot a tanuló/mentor párok támogatására.
 
Az esélyteremtő alprogram keretében tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló azon magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat benyújtásának időpontjában:
 • halmozottan hátrányos helyzetű,
 • családba fogadott,
 • átmeneti nevelésbe vett,
 • védelembe vett,
 • ideiglenes hatállyal elhelyezett, 
 • utógondozásban, utógondozói ellátásban részesül, vagy
 • hátrányos helyzetű
Az alprogram keretében mentori pályázatot nyújthat be az a személy, aki 
 • tanári képzésben szakképzettséget szerzett,
 • tanítói képzésben szakképzettséget szerzett,
 • szociálpedagógus szakképzettséggel rendelkezik,
 • gyógypedagógus szakképzettséggel rendelkezik,
 • pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézmény olyan hallgatója, aki tanári vagy tanítói képzésben az utolsó két félév valamelyikének teljesítését kezdi meg.
 
Számos fiatal olyan hátrányos helyzetben él, hogy sikeres tanulmányaihoz segítő kezet kell nyújtani. A program keretében a tanulók ösztöndíjban és mentori támogatásban részesülnek, mely jelentős segítség a szakképzés megszerzéséhez vagy akár egyetemi diplomához segíti a diákokat.
Az ösztöndíj összege elérheti akár a havi 15 ezer forintot is, cserébe jó és egyre javuló teljesítményt vár el a diákoktól a támogató.
Az esélyteremtő ösztöndíjak általános célja a hátrányos helyzetben lévő tanulók segítése, így különösen
 • a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése, 
 • a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók lemorzsolódásának csökkentése,
 • a hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók felkészítése érettségit adó középiskolában való továbbtanulásának biztosítása,
 • hátrányos helyzetű, kiemelten roma tanulók támogatása az érettségit adó középiskola, szakiskola sikeres befejezése, elősegítése.
A 2012/2013. tanévtől az esélyteremtő ösztöndíjak esetében – tekintettel a legrosszabb továbbtanulási esélyű gyermekek körében a roma, cigány származású gyermekek magas arányára,– valamennyi esélyteremtő alprogramba a támogatottak legalább 50%-áig roma származású tanuló kerül bevonásra.
 
A programra évente közel 2 milliárd forint áll Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a TÁMOP-3.3.20-15/1 számú, Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram projektjeinek támogatására irányuló kiemelt projektben 11 200 000 000 Ft támogatást nyert el. 
2016. április 30.
Sajtóközlemény
 Sajtóközlemény
 
A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a tehetségsegítés fejlesztése, a tehetségek felismerése, folyamatos segítése. A tehetségsegítés különböző formái szervesen illeszkednek a köznevelés és a felsőoktatás megújítását célzó törekvésekhez. 
 
A Nemzeti Tehetség Program támogatott programjai természetesen nem csak a határokon innen valósulnak meg, a határon túli magyarság tehetségsegítők hagyományainak megismerésével, hasznosításával, a határon túli kezdeményezésekkel való folyamatos együttműködéssel válik a tehetségsegítés valódi nemzeti programmá. 
 
A tehetségek segítésében eddig elért és a Nemzeti Tehetség Program megvalósítása során várható további eredmények nemcsak Magyarország, hanem az Európai Unió egésze számára is kiemelkedően értékes, más országokban is adaptálható tapasztalatot jelenthetnek, amelynek terjesztése hozzájárul az ország nemzetközi elismertségének növekedéséhez.
 
A Nemzeti Tehetség Programról, finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről az Országgyűlés 2008. november 25-én elfogadott határozata 2008 - 2028 között 20 évre kiemelt lehetőséget adott a tehetségsegítés fejlesztésére, a tehetséges fiatalok felkutatására, folyamatos segítésére. 
 
A meghirdetett pályázatokra a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújt be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok. 2011. és 2015. között 8,101 milliárd forint pályázati keretösszegekből mindösszesen 5 302 pályázat részesült támogatásban.
 
A programra évente közel 2,8 milliárd forint áll Magyarország központi költségvetésében rendelkezésre. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő aTÁMOP-3.3.21-15/1 számú, a Nemzeti Tehetség Program projektjeinek támogatására irányuló kiemelt projektben 2 115 901 890 Ft EU-s támogatást nyert el.  
2016. április 30.
TÁMOP-3.3.19-15/1, TÁMOP-3.3.20-15/1 és TÁMOP-3.3.21-15/1 sz. kiemelt projektek
 Közlemény
 
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő korábban hazai forrásból finanszírozott Integrációs Pedagógia Rendszer, Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram és Nemzeti Tehetség programok részben EU forrásból finanszírozott programok lesznek. TÁMOP-3.3.19-15/1 számú, az Integrációs Pedagógiai Rendszer projektjeinek támogatására irányuló kiemelt projektben 11 081 457 100 Ft, a TÁMOP-3.3.20-15/1számú, Útravaló-MACIKA Ösztöndíjprogram projektjeinek támogatására irányuló kiemelt projektben 11 200 000 000 Ft és a TÁMOP-3.3.21-15/1 számú, a Nemzeti Tehetség Program projektjeinek támogatására irányuló kiemelt projektben 2 115 901 890 Ft EU-s támogatást nyert el. 
 
2016. április 30.
|< elejére << előző ( 1 / 49 ) következő >> végére >|
 
 
 
Az EPER pályázói felület belépési pontjának elérhetősége megváltozott.
Beszámolókhoz szükséges dokumentumok elérhetők.
A külhoni iskolai kirándulások 2014-ben is folytatódnak.
beszedesmult.hu
GULAG - GUPVI hírek az EMET honlapon
Ajánlja fel adója 1%-át a Nemzeti Tehetség Program javára
ut_tudomanyhoz
youtube_csatorna
kitolto
Projektjeink
 
 
 
 
nca
Kapcsolódó oldalak
 
© 2013. Emberi Erőforrás Támogatáskezelő